Çerez Örnek
canlı destek

ERASMUS + PROGRAMI

Genel Bilgi
Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanan yeni programdır.
Erasmus+, AB’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki Programıdır.
Erasmus+ Programı kapsamında eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının yanı sıra spor konusunda da geliştirilecek projelere destek sağlanmaktadır. Türkiye’nin de içinde olduğu 34 ülkeyi kapsayan programın 2014-2020 dönemi bütçesi 14,7 Milyar € olarak belirlenmiştir.
Erasmus+ Programı ile bireylere yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmaktadır.
Erasmus+ Programı ile spor alanında geliştirilecek projelere de destek sağlanacaktır. Sporcu gelişimi ve sağlığı ve uluslararası spor organizasyonlarının düzenlenmesi gibi konular destek alanları arasında

Erasmus+ Alt Programları
Okul eğitimi ile bağlantılı olan Program faaliyetleri ile ilgili olarak "Erasmus+: Comenius",
Yükseköğretim alanı ile bağlantılı olan ve Program Ülkelerini hedefleyen Program faaliyetleri ile ilgili olarak "Erasmus+: Erasmus",
Ortak Yüksek Lisans Derecesi ile ilgili olarak "Erasmus+: Erasmus Mundus",
Mesleki eğitim ve öğretim ile bağlantılı olan Program faaliyetleri ile ilgili olarak "Erasmus+: Leonardo da Vinci",
Yetişkin eğitimi ile bağlantılı olan Program faaliyetleri ile ilgili olarak "Erasmus+: Grundtvig",
Gençliğin yaygın ve sargın eğitimi ile bağlantılı Program faaliyetleri ile ilgili olarak "Erasmus+: Gençlik",
Avrupa Birliği Çalışmaları ile bağlantılı olan Program faaliyetleri ile ilgili olarak “Erasmus+: Jean Monnet”,
Spor alanı ile bağlantılı olan Program faaliyetleri ile ilgili olarak "Erasmus+: Spor". 


Erasmus+ Programı Alanları 


Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

 1. Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği
 2. Ortak Yüksek Lisans Dereceleri
 3. Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Kredi Garantisi

Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği

 1. Stratejik Ortaklıklar
 2. Bilgi Ortaklıkları
 3. Sektörel Beceri Ortaklıkları
 4. Gençlik alanında Kapasite Geliştirme  

Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek


Özel Eylem1: Spor Destekleri

 1. İşbirliği Ortaklıkları
 2. Kâr amacı gütmeyen Avrupa spor etkinlikleri

Özel Eylem2: Jean Monnet Programı


Erasmus+ Programından Kimler Yararlanabilir?

 • Yükseköğretim alanında; üniversite öğrencileri, akademisyenler ve yükseköğretim çalışanları,
 • Mesleki eğitim alanında; meslek okulları öğrencileri, çıraklar, profesyoneller, eğitimciler, mesleki eğitim alanında çalışanlar,
 • Okul eğitimi alanında; ilk ve ortaöğretim öğrencileri, okul liderleri, öğretmenler ve okul çalışanları,
 • Yetişkin eğitimi alanında; öğreniciler, eğitimciler, yetişkin eğitimi veren kurumların üyeleri ve çalışanları,
 • Gençlik alanında; 13-30 yaş arası gençler, gençlik çalışanları, gençlik kuruluşlarının üyeleri ve çalışanları,

Erasmus+ Programında Hangi Ülkeler Yer Alıyor? 


Erasmus+ Programı ile birlikte, işbirliği kurulacak ülkelerin sayısı ve coğrafyası genişlemektedir.

 • 28 AB üyesi ülke (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan)
 • AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, Makedonya ve Türkiye)

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ