Çerez Örnek
canlı destek

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’nün Amaçları

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, değişim programları kapsamında eğitim ve öğretim faaliyetlerini etkin, tarafsız ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlayarak  en yüksek katılımı gerçekleştirmek ve yurtdışında hem ülkemizin hem de üniversitemizin tanınırlığını artırarak yurtdışından öğrenci, akademik ve idari personeli üniversitemize çekmek, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir uluslararasılaşma stratejisi geliştirmek, uluslararası öğrenci temin stratejisini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak, uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı sayısını artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak, öğrenci, öğretim eleman ve idari personelin hareketlilik faaliyetlerini koordine etmek, eğitim ve gençlik alanlarında üniversitemiz öğrencilerine yönelik gençlik bilgilendirmesi yapmak, üniversitemizin uluslararası program ve projelerden azami ölçüde yararlanmasını sağlayacak altyapıyı oluşturmak, uluslararası ikili işbirliği anlaşmaları, ortak diploma programları ve değişim programları gibi iş ve işlemleri takip etmek, yabancı dilde eğitim veren program sayısının arttırmak, uluslararası iş birliği potansiyelinin görünürlüğü arttırmak, işbirliği yaptığımız uluslararası üniversitelerin etkinliklerinin üniversitemizde duyurulmasını amaçlamaktadır.

Üniversitemizin uluslararasılaşmada kurumsal kapasitesinin artmasını sağlama amacına yönelik belirlenen hedefler ise; uluslararası ilişkiler alanında nitelikli ve yeterli insan kaynağı temini, uluslararasılaşma alanında mevzuat, güncel gelişmeler ve eğilimler konusunda kurumlar arası iletişim mekanizmaları sağlanmasıdır. Buna ek olarak, öğretim elemanlarının aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısını arttırmak, yurt dışındaki üniversiteler veya kurum ve kuruluşlar ile ortak yürütülen proje sayısını arttırmak da başlıca hedefler arasındadır.

Ege Üniversitesi’nin uluslararasılaşma stratejisi, öğrenci, idari ve akademik personeline kadar geniş katılımlı paydaşlarla eğitim ve araştırma kalitesinin iyileştirilmesini, uluslararası stratejik ortaklıkların geliştirilmesini kapsamaktadır. Bu sebeple, Ege Üniversitesi’nin uluslararasılaşma stratejisi üniversite hayatının tüm alanlarına yayılan çok yönlü ve uzun vadeli bir stratejidir. Ayrıca rekabet gücü ve sürdürülebilirlik açısından uluslararasılaşma stratejisi olarak Koordinatörlüğümüz akademik, kültürlerarası ve sosyal yeteneklerin geliştirilmesine önem vermektedir. Bu sebeple küreselleşme, dijitalleşme ve kişilerin uluslararası hareketliliğindeki artışı dikkate alarak, öğrencilerini uluslararası geçerliliği olan yeteneklerle mezun etmeyi hedefler.

Uluslararası iş birlikleri ile bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri yurtdışından üniversitemize taşıyarak üniversitemiz ve ülkemiz için katkılar sağlamak, yurtdışından ders verme hareketliliği ile gelen akademik personelin bilgi paylaşımı ile eğitimimize farklı bakış açıları kazandırmak, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü olarak farklı ülkelerden üniversitelerle  ikili görüşmeleri ile kendini yenilemesi ve daha iyi faaliyet göstermesi için hizmet kalitesini arttıracak uluslararası eğitim toplantılarına katılmak, sadece program ülkeleri değil ortak ülke kapsamındaki ülkelerle de anlaşmalar yaparak iş birliği yelpazesini tüm dünyaya yaymak, farklı kültürlerin eğitim-öğretim olanaklarını tecrübe edip değerlendirme imkânı sunmak, Erasmus+ programı kapsamında yer alan program ülkelerindeki ve ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla yapılan ikili anlaşmalarla  iş birliklerini kalıcı ve sürdürülebilir yapmak, Erasmus+ kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili bilgileri internet sayfası ve sosyal medyada paylaşarak yurtdışındaki üniversite, enstitü ile araştırma kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmek, yurtdışından yabancı katılımcı sayısını arttırmak için üniversitenin bazı desteklerini sunmak ve yararlanmaları için bilgilendirmek, ülkemizin tanıtımı, eğitim, öğretim ve kültürümüzün bilinirliğini yaygınlaştırmak için kültürel geziler düzenlemek, giden öğrencilerimizin kendini geliştirebilmesi, ilgi alanının ve mesleki bilgisinin geliştirilmesi için Erasmus+ kapsamında değişimlerin katkısını vurgulamak, yurtdışında elde edeceği tecrübenin kendisine ve üniversitesine ve ülkesine faydasını açıklamak, insan ilişkilerinde daha başarılı ve özgüvene sahip bireyler olmaları yönünden destek sağlamak, üniversitesi ve ülkesini yurtdışında en iyi şekilde temsil etmesi için bilgilendirme ve oryantasyon toplantıları düzenlemek, Erasmus+ kapsamında yurtdışına giden ve başarılı olan öğrencilerle röportaj yaparak başarısını anlatan sunum ve röportajları internet sayfasında ve sosyal medyada paylaşmak da hedeflerimiz arasındadır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ