canlı destek

LIST OF ERASMUS COORDINATORS 

erasmus@mail.ege.edu.tr

FAKÜLTE/

Faculty

KOORDİNATÖR/

Coordinator

E-MAİL ADRESİ/

E-Mail Address

TELEFON/

Telephone

 

BİRGİVİ İSLAMİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/
Birgivi Faculty of Islamic Sciences
 
Öğr. Gör. Timur AŞKAN
timur.askan@ege.edu.tr
3395

ÇEŞME TURİZM FAKÜLTESİ/

Çeşme Faculty of Tourism

https://turizm.ege.edu.tr/eng-/Homepage.html

Doç. Dr. Serap ÖZDÖL KUTLU

serap.ozdol.kutlu@ege.edu.tr

7529

Konaklama İşletmeciliği/

Hotel Management

Prof. Dr. Adnan TÜRKSOY

adnanturksoy@yahoo.com

7500

 

Arş. Gör. M. Alper NİSARİ

alpernisari@gmail.com

7514

Seyahat İşletmeciliği/

Travel Management

Prof. Dr. Adnan TÜRKSOY

adnanturksoy@yahoo.com

7500

 

Arş. Gör. Samet Can CURKAN

cancurkan@windowslive.com

7514

Turizm Rehberliği/

Tourism Guidance

Doç. Dr. Serap ÖZDÖL KUTLU

serap.ozdol.kutlu@ege.edu.tr

7529

Turizm İşletmeciliği

Tourism Management

Prof. Dr. Adnan TÜRKSOY adnanturksoy@yahoo.com  7524
 

Arş. Gör. M. Alper NİSARİ

mehmet.alper.nisari@ege.edu.tr 7514

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ /

Faculty of Dentistry

https://dent.ege.edu.tr/eng-0/Homepage.html

Prof. Dr. Nurcan BUDUNELİ

nurcanbuduneli@yahoo.com

nurcan.buduneli@ege.edu.tr

4556 – 2882

ECZACILIK FAKÜLTESİ/

Faculty of Pharmacy

https://eczacilik.ege.edu.tr/eng-0/Homepage.html

Prof. Dr. Işık ÖZGÜNEY

isik.ozguney@ege.edu.tr

isik.ozguney@gmail.com

3139

EDEBİYAT FAKÜLTESİ/

Faculty of Humanities and Letters

https://edebiyat.ege.edu.tr/eng-0/Homepage.html

Dr. Öğr. Üyesi Önder ÇETİN

onder.cetin@ege.edu.tr

5086

Alman Dili ve Edebiyatı/

German Language and Literature

Dr.Öğr.Üyesi Özlem GENCER ÇITAK

ozlem.gencer.citak@ege.edu.tr

2995

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı/

American Culture and Literature

Dr. Öğr. Üyesi Melis MÜLAZIMOĞLU ERKAL

meliserkal@yahoo.com

3925

Arkeoloji – Klasik Arkeoloji/

 Archaeology – Classical Archaeology

Doç. Dr. Hüseyin CEVİZOĞLU

huseyin.cevizoglu@ege.edu.tr

1348

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi/

Protohistory and Near Eastern Archaeology

Doç. Dr. Atilla BATMAZ

atilla.batmaz@ege.edu.tr

3931

 

Coğrafya/

Geography

Dr. Öğr. Üyesi İlkay SÜDAŞ

ilkay.sudas@ege.edu.tr

sudasilkay@gmail.com

3922

 

Arş. Gör. Ersin DEMİR

ersindemir0@gmail.com

3940

Felsefe/

Philosophy

Dr. Öğr. Üyesi Özgür SOYSAL

ozgursoys@gmail.com

1957

 

Arş. Gör. Galipcan ALTINKAYA

galipcanaltinkaya@gmail.com

1957

İngiliz Dili ve Edebiyatı/

English Language and Literature

Dr. Öğr. Üyesi Önder ÇETİN

onder.cetin@ege.edu.tr

5086

 

Arş. Gör. Fatma Gamze ERKAN

f.gamze.erkan@gmail.com  

3086

Mütercim Tercümanlık (Alm)

German Translation and Interpretation

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ALTINKAYA NERGİS

dilek.altinkaya.nergis@ege.edu.tr

nergis1999@yahoo.com

1834

 

Arş. Gör. Furkan AKA

furkan.aka@ege.edu.tr

 2974

Mütercim Tercümanlık (İng)/

English Translation and Interpretation

Öğr. Gör. Kerem DEMİRTAŞ

kerem_demirtas@hotmail.com

2974

 

Öğr. Gör. Dr. Ceyda ÖZMEN

ceyda.ozmen@ege.edu.tr

1985

Psikoloji/

Psychology

Prof. Dr. Aysun DOĞAN

aysun.dogan@ege.edu.tr

1987

5075

 

Arş. Gör. Dr. Mehmet PEKER

mehmet.peker@ege.edu.tr

pekermehmett@gmail.com

2077

 

Arş. Gör. Dr. Ece AKÇA DOĞAN

ece.akca@ege.edu.tr

1671

Sanat Tarihi/

History of Art

Öğr. Gör. Dr. Barış EROĞLU

bariseroglu@gmail.com

baris.eroglu@ege.edu.tr

2086

 

Arş. Gör. Levent Efe ARLI

levent.efe.arli@ege.edu.tr

5084

Sosyoloji/

Sociology

Dr. Öğr. Üyesi Pelin ÖNDER EROL

pelinondertr@yahoo.com

pelin.onder.erol@ege.edu.tr

1676

 

Arş. Gör. Begüm DEMİRKOL

begum.demirkol@ege.edu.tr

2221

Tarih/

History

Doç. Dr. Hilal ORTAÇ

hilal.ortac@ege.edu.tr

1688

 

Arş. Gör. Elif C. NELSON KELEŞ

elif.nelson.keles@ege.edu.tr

2961

Türk Dili ve Edebiyatı/

Turkish Language and Literature

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Fatih ÜLKEN

sukru.fatih.ulken@ege.edu.tr

3076

EĞİTİM FAKÜLTESİ /

Faculty of Education

https://egitim.ege.edu.tr/eng-0/Homepage.html

Doç. Dr. Sibel SÖNMEZ

sibel.sonmez@ege.edu.tr

3791

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi/

Computer Education and Instructional Technology

Dr. Öğr. Üyesi Beril CEYLAN

beril.ceylan@ege.edu.tr

3373

Eğitim Bilimleri/

Educational Sciences

Dr. Öğr. Üyesi Serkan DENİZLİ

serkan.denizli@ege.edu.tr

3151

Güzel Sanatlar Eğitimi/

Fine Arts Education

Prof. Dr. Meih TEKİN BENDER

 merihtekinbender@gmail.com 

 

3788

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/

Mathematics and Science Education

Dr. Öğr. Üyesi Duygu METİN PETEN

duygum444@yahoo.com

5045

4713

Özel Eğitim/

Special Education

Dr. Öğr. Üyesi Esra KANLI DENİZCİ

esra.kanli.denizci@ege.edu.tr

3148

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/

Turkish and Social Sciences Education

Dr. Öğr. Üyesi Hülya GÖLGESİZ

hulya.golgesiz@ege.edu.tr

3789

Temel Eğitim/
Elementary Education
Dr. Öğr. Üyesi Gamze BİLİR SEYHAN
gamze.bilir.seyhan@ege.edu.tr
4169

FEN FAKÜLTESİ/

Faculty of Science

https://fen.ege.edu.tr/eng-0/Homepage.html

Prof. Dr. Esin SİPAHİ

esin.sipahi@ege.edu.tr

2302

Astronomi ve Uzay Bilimleri/

Astronomy and Space Sciences

Prof. Dr. Mutlu YILDIZ

mutlu.yildiz@ege.edu.tr

1736

 

Dr. Öğr. Üyesi Dicle ZENGİN ÇAMURDAN

dicle.zengincamurdan@ege.edu.tr

2232

Biyokimya/

Biochemistry

Doç. Dr. Alper AKKAYA

alper.akkaya@ege.edu.tr

2367

 

Doç. Dr. Funda KARTAL

funda.kartal@ege.edu.tr

5487

Biyoloji/

Biology

Doç. Dr. Barış UZİLDAY

baris.uzilday@ege.edu.tr

1781

 

Doç. Dr. Esra ERSOY ÖMEROĞLU

esra.ersoy.omeroglu@ege.edu.tr

5498

Fizik/

Physics

Doç. Dr. Gökhan UTLU

gokhan.utlu@ege.edu.tr

 

5431

 

Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra ÖRÜCÜ

humeyra.orucu@ege.edu.tr

2381

İstatistik/

Statistics

Doç. Dr. Melis ZEYBEK

melis.zeybek@ege.edu.tr

 

2834

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Burcu AYTAÇOĞLU

burcu.aytacoglu@ege.edu.tr

5409

Kimya/

Chemistry

Doç. Dr. Yeliz YILDIRIM

yeliz.yildirim@ege.edu.tr

2352

 

Doç. Dr. Aslı ERDEM YAYAYÜRÜK

asli.erdem@ege.edu.tr

2389

Matematik/

Mathematics

Doç. Dr. Çağrı DEMİR

cagri.demir@ege.edu.tr

2265

 

Dr. Öğr. Üyesi Elgin KILIÇ

elgin.kilic@ege.edu.tr

1743

 

Arş. Gör. Dr. Nihan BAYDAR YARBİL

nihan.baydar.yarbil@ege.edu.tr

1747

GÜZEL SANATLAR, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ/

Faculty of Fine Arts, Design and Architecture

https://gstmf.ege.edu.tr/eng-0/Homepage.html

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÜNAL

murat.unal@ege.edu.tr

1856

 

Dr. Öğr. Üyesi Onur Orkan AKŞİT

onur.orkan.aksit@ege.edu.tr

3752

Görsel İletişim Tasarımı/

Visual Communication Design

Dr. Öğr. Üyesi Eda ER ÖZDEN

eda.er@ege.edu.tr

2271-3736

 

Öğr. Gör. Dr. Damla İŞBİLEN

damla.isbilen@ege.edu.tr

1166

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ/

Nursing Faculty

https://hemsirelik.ege.edu.tr/eng-0/Homepage.html

Doç Dr. Ruşen ÖZTÜRK

rusen.ozturk@ege.edu.tr

rusenozturk85@hotmail.com

5620

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/

Faculty of Economics And Administrative Sciences

https://iibf.ege.edu.tr/eng-0/Homepage.html

Prof. Dr. Ayla Özhan DEDEOĞLU

ayla.dedeoglu@ege.edu.tr

1860

İktisat / Economics

Prof. Dr. Fatih SAYGILI

fatih.saygili@ege.edu.tr

1824

 

Arş. Gör. Begüm YURTERİ KÖSEDAĞLI

begum.yurteri@ege.edu.tr

5307

 

Arş. Gör. Gülçin GÜREL GÜNAL

gulcin.gurel@ege.edu.tr

5299

 

Arş. Gör. Hakan İnke

hakan.inke@ege.edu.tr

1626

İşletme / Business Administration

Prof. Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU

ayla.dedeoglu@ege.edu.tr

1960

 

Arş. Gör. Özgür BABACAN

ozgur.babacan@ege.edu.tr

5254

 

Arş. Gör. Ezgi KABASAKAL

ezgi.kabasakal@ege.edu.tr

2279

 

Arş. Gör. Begüm KANAT

begum.kanat@ege.edu.tr

2279

Uluslararası İlişkiler / International Relations

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Ayşe ÖZTÜRK

zerrin.ayse.ozturk@ege.edu.tr

1951

 

Arş. Gör. Tülay GÜL

tulay.gul@ege.edu.tr

3063

 

Arş. Gör. Zeynep Selin BALCI

zeynep.selin.balci@ege.edu.tr

3063

 

Arş. Gör. Nilda ÇİÇEKLİ ÖZDEMİR

nilda.cicekli@ege.edu.tr

5481

İLETİŞİM FAKÜLTESİ /

Faculty of Communication

https://iletisim.ege.edu.tr/eng-0/Homepage.html

Doç. Dr. Gökçen BAŞARAN İNCE

gokcen.basaran.ince@ege.edu.tr

3750

 

Doç. Dr. Selma Didem ÖZŞENLER

selma.didem.ozsenler@ege.edu.tr

4843

Gazetecilik/

Journalism

Prof. Dr. İ. Pelin DÜNDAR

ismet.pelin.dundar@ege.edu.tr

1557

 

Doç. Dr. Gökçen BAŞARAN İNCE

gokcen.basaran.ince@ege.edu.tr

3750

 

Doç. Dr. Çiğdem DİRİK

cigdem.batu@ege.edu.tr

1561

 

Doç. Dr. Ayşe ÇATALCALI CEYLAN

ayse.catalcali@ege.edu.tr

3702

Halkla İlişkiler ve Tanıtım/

Public Relations and Publicity

Prof. Dr. E. Pelin BAYTEKİN

pelin.baytekin@ege.edu.tr

3740

 

Doç. Dr. Selma Didem ÖZŞENLER

selma.didem.ozsenler@ege.edu.tr

4843

 

Doç. Dr. Nahit Erdem Köker

nahit.koker@ege.edu.tr

3743

 

Arş. Gör. Dr. Miray BEŞBUDAK

miray.besbudak@ege.edu.tr

3721

Radyo-Televizyon-Sinema/

Radio Television Cinema

Prof. Dr. Zühal ÖZEL SAĞLAMTİMUR

zuhal.ozel@ege.edu.tr

3722

 

Doç. Dr. İlknur GÜRSES

ilknur.gurses@ege.edu.tr

3759

 

Arş. Gör. Beste ELVEREN ARI

beste.elveren@ege.edu.tr 

3746

Reklamcılık/

Advertising

 Prof. Dr. F. Belma FIRLAR

belma.firlar@ege.edu.tr

3738

 

Doç. Dr. E. Özen OKAT

ozen.okat@ege.edu.tr

3747

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇELİK

murat.celik@ege.edu.tr

4850

 

Arş. Gör. Ece Nur KAYA YILDIRIM

ece.nur.kaya.yildirim@ege.edu.tr

3717

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/

Faculty of Engineering

https://muhfak.ege.edu.tr/eng-0/Homepage.html

Prof. Dr. Bahattin Tanyolaç

bahattin.tanyolac@ege.edu.tr

bahattin.tanyolac@gmail.com

2750

Bilgisayar Mühendisliği/

Computer Engineering

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet EGESOY

ahmet.egesoy@ege.edu.tr

5334

Biyomühendislik/

Bioengineering

Öğr. Gör. Dr. Hülya YILMAZ TEMEL

hulyayilmaztemel@gmail.com
hulya.yilmaz.temel@ege.edu.tr

5809

Deri Mühendisliği/

Leather Engineering

Doç. Dr. Ersin ÖNEM

ersin.onem@ege.edu.tr

4417

Elektrik-Elektronik Mühendisliği/

Electrical and Electronics Engineering

Prof. Dr. Enver TATLICIOĞLU

enver.tatlicioglu@ege.edu.tr

1659

Gıda Mühendisliği/

Food Engineering

Doç. Dr. Özlem ESMER

ozlem.kizilirmak@ege.edu.tr

ozlemkizilirmakesmer@gmail.com

3020

 

Doç. Dr. Burcu ÖZTÜRK KERİMOĞLU

burcu.ozturk@ege.edu.tr burcuozturkege@gmail.com

3026

 

Arş. Gör. Dr. Ceyda DADALI

ceyda.dadali@gmail.com

3007

İnşaat Mühendisliği/

Civil Engineering

Doç. Dr. Yalçın ALVER

 

yalcin.alver@ege.edu.tr

 

5184

 

Arş. Gör. Burak Yiğit Katanalp

burak.yigit.katanalp@ege.edu.tr

 

 

Kimya Mühendisliği/

Chemical Engineering

Doç. Dr. Gülin ERSÖZ

 

gulin.ersoz@ege.edu.tr

2286

 

Arş. Gör. Dr. Duygu OVA ÖZCAN

duygu.ova@ege.edu.tr

1489

Makine Mühendisliği/

Mechanical Engineering

Doç. Dr. Lütfiye ALTAY 

lutfiye.altay@ege.edu.tr

8562

Tekstil Mühendisliği/

Textile Engineering

Doç. Dr. Ebru BOZACI

ebru.bozaci@ege.edu.tr

2787

 

Arş. Gör. Derya TAMA BİRKOCAK

derya.tama@ege.edu.tr

1610

ÖDEMİŞ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/

Ödemiş Faculty of Health Sciences

https://odemissbf.ege.edu.tr/eng-/Homepage.html

 

 

 

Çocuk Gelişimi/

Child Development

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim KORKMAZ

h.ibrahim.korkmaz@ege.edu.tr

7354

 

Dr. Öğr. Üyesi Kazım ALAT

kazim.alat@ege.edu.tr

7361

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/
Faculty of Health Sciences
Prof. Dr. Rabia GENÇ
rabia.genc@ege.edu.tr
8321
Beslenme ve Diyetetik/
Nutrition and Dietetics
Doç. Dr. Reci MESERİ
reci.meseri@ege.edu.tr
recimeseri@yahoo.com
8360
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Physical Therapy and Rehabilitation
Dr. Öğr.Üyesi Mehmet ÖZKESKİN
mehmet.ozkeskin@ege.edu.tr
8339
Odyoloji
Audiology
Dr. Öğr.Üyesi Gülce KİRAZLI
gulce.kirazli@ege.edu.tr
8356
Ebelik
Midwifery
Doç. Dr. Hafize ÖZTÜRK CAN
hafize@med.ege.edu.tr
8320

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/

Faculty of Sport Sciences

https://sporbilimleri.ege.edu.tr/eng-0/Homepage.html

Prof. Dr. Özgür ÖZKAYA

ozozkaya@gmail.com

3088

Spor Yöneticiliği/

Sports Management

Dr. Öğr. Üyesi Volkan UNUTMAZ

volkan.unutmaz@ege.edu.tr

1578

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği/

Physical Education and Sports Teaching

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ENGÜR

mengur@gmail.com

4146

Antrenörlük Eğitimi/

Coaching Education

Doç. Dr. Mehmet Zeki ÖZKOL

zeki.ozkol@gmail.com

4480

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/

Faculty of Fisheries

https://egefish.ege.edu.tr/eng-0/Homepage.html

Prof. Dr. Mehmet Tolga DİNÇER

tolga.dincer@ege.edu.tr

5229

TIP FAKÜLTESİ/

Faculty of Medicine

https://med.ege.edu.tr/eng-0/Homepage.html

Prof. Dr. Sibel GÖKSEL

sibel.goksel@ege.edu.tr

4180

 

Prof. Dr. Rüçhan SERTÖZ

ruchan.sertoz@ege.edu.tr

3023

ZİRAAT FAKÜLTESİ/

Faculty of Agriculture

https://agr.ege.edu.tr/eng-0/Homepage.html

Prof. Dr. Fazilet  ALAYUNT

fazilet.alayunt@ege.edu.tr

1500

Bahçe Bitkileri/
Horticulture
Prof. Dr. Eftal DÜZYAMAN
eftal.duzyaman@ege.edu.tr
2630
 
Arş. Gör. Tunç DURDU
tunc.durdu@ege.edu.tr
2621

Bitki Koruma/

Plant Protection

Prof. Dr. Ferit TURANLI

ferit.turanli@ege.edu.tr

2428

 

Prof. Dr. Hatice ÖZAKTAN

hatice.ozaktan@ege.edu.tr

1410

Süt Teknolojisi/

Dairy Technology

Prof. Dr. Nayil DİNKÇİ

nayil.dinkci@ege.edu.tr

1394

Peyzaj Mimarlığı/

Landscape Architecture

Prof. Dr. Adnan KAPLAN

adnankaplan@gmail.com

1419

 

Prof. Dr. Şerif HEPCAN

serifhepcan@yahoo.com

3098

Tarım Ekonomisi/

Agricultural Economics

Doç. Dr. Özlem KARAHAN UYSAL

ouysal4@gmail.com

2972

 

Arş. Gör. Dr. Duygu TOSUN

duygutosun@gmail.com

4443

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği/

Agricultural Engineering and Technologies

Prof. Dr. Adnan DEĞİRMENCİOĞLU

adnan.degirmencioglu@ege.edu.tr

2848

 

Arş. Gör. Dr. İkbal AYGÜN

ikbal.aygun@ege.edu.tr

2916

Tarımsal Yapılar ve Sulama/

Farm Structures and Irrigation

Doç. Dr. Yasemin Senem KUKUL KURTTAŞ

senem.kukul@ege.edu.tr

1656

 

Arş. Gör. Dr. Emrah ÖZÇAKAL

emrah.ozcakal@ege.edu.tr

2639

Tarla Bitkileri/

Field Crops

Doç. Dr. M. Özgür TATAR

ozgur.tatar@ege.edu.tr

2689

 

Doç. Dr. Fatma AYKUT TONK

fatma.aykut@ege.edu.tr

2252

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme/

Soil Science and Plant Nutrition

Dr. Fulsen ÖZEN

fulsen.ozen@ege.edu.tr

2684

Zootekni/

Animal Science

Prof. Dr. Sezen ÖZKAN

sezen.ozkan@ege.edu.tr

1392

 

Doç. Dr. Muazzez CÖMERT ACAR

muazzez.comert@ege.edu.tr

4464

 

 

 

 

ENSTİTÜ/ Institutes

KOORDINATOR

E-MAIL ADDRESS

TELEPHONE

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/

Graduate School of Natural and Applied Sciences

https://fenbilimleri.ege.edu.tr/eng-0/Homepage.html

 

 

 

Biyoteknoloji/

Biotechnology

Öğr. Gör. Dr. Hülya YILMAZ TEMEL

hulyayilmaztemel@gmail.com
hulya.yilmaz.temel@ege.edu.tr

5809

Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı/

Environmental Sciences

Prof. Dr. Melike BOR

melike.bor@ege.edu.tr

2433

 

Arş. Gör. Dr. S. Tuğçe DAĞLIOĞLU

tugce.daglioglu@ege.edu.tr

5385

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği/

Material Science and Engineering

Doç. Dr. Hüseyin Ata KARAVANA

huseyin.ata.karavana@ege.edu.tr

4405

Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi/

Seed Science and Technology

Prof. Dr. Hülya İLBİ

hulyailbi@gmail.com

hulya.ilbi@ege.edu.tr

2621-

2623

 

Doç. Dr. Birsen ÇAKIR AYDEMİR

birsen.cakir@ege.edu.tr

2621

 

Astronomi ve Uzay Bilimleri/

Astronomy and Space Science

Dr. Öğr. Üyesi Dicle ZENGİN ÇAMURDAN

dicle.zengincamurdan@ege.edu.tr

2232

Güneş Enerjisi/

Solar Energy

Dr. Öğr. Üyesi Burak Gültekin

burak.gultekin@ege.edu.tr

1244

İş Güvenliği/

Occupational Safety

Dr. Öğr. Üyesi Canan URAZ

cananuraz68@gmail.com

1488

Biyomedikal Teknolojileri

Biomedical Technologies

Doç. Dr. Aylin ŞENDEMİR

sendemir@gmail.com

5880

 

Doç. Dr. Emel Öykü ÇETİN UYANGİL

emeloykucetin@yahoo.com

3951

Sürdürülebilir Tarım Gıda Sistemleri

Sustainable Agriculture and Food Systems

Prof. Dr. Ahmet  ALTINDİŞLİ

ahmet.altindisli@ege.edu.tr

2622

 

Prof. Dr. Ela ATIŞ

ela.atis@ege.edu.tr

2970

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ Institute of Nuclear Sciences

https://nbe.ege.edu.tr/eng-0/Homepage.html

Doç. Dr. Banu YOHO

 banu.ozden@ege.edu.tr

ozdenbanu@yahoo.com

3454

 

Doç. Dr. Ayfer Yurt Kılçar

ayfer.yurt.kilcar@ege.edu.tr

ayferyurt@gmail.com

3449

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/

Institute of Turkic World Studies

https://tdae.ege.edu.tr/eng-0/Homepage.html

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÜSTÜN

abdullah.ustun@ege.edu.tr

2096–4741

 

Dr. Öğr. Üyesi Aygül UÇAR

aygul.ucar@ege.edu.tr

2096-4716

ULUSLARARASI BİLGİSAYAR ENSTİTÜSÜ/

International Graduate School of Computing

https://ube.ege.edu.tr/eng-0/Homepage.html

Doç. Dr. Müge Sayıt

muge.sayit@ege.edu.tr

3230

 

Dr. Öğr. Üyesi İlker KOCABAŞ

ilker.kocabas@ege.edu.tr

3229

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/

Institute of Health Sciences

https://sbe.ege.edu.tr/eng-0/Homepage.html

Prof. Dr. Sibel GÖKSEL

sibel.goksel@ege.edu.tr

4180

Madde Bağımlılığı

Drug Abuse

Dr. Öğr. Üyesi Umut Kırlı

 

1618

 

 

 

 

YÜKSEKOKUL/ SCHOOL

KOORDINATOR

E-MAIL ADDRESS

TELEPHONE

DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI/

Turkish Music State Conservatory

https://konservatuvar.ege.edu.tr/eng-0/Homepage.html

Dr. Öğr. Üyesi Esin de THORPE MILLARD

esinkaleli@gmail.com

1381

 

Arş. Gör. Hande Devrim KÜÇÜKEBE

hdkucukebe@gmail.com

1378

2944

MODA ve TASARIM YÜKSEKOKULU/

Faculty of Fashion and Design

https://modavetasarim.ege.edu.tr/eng-/Homepage.html

Dr. Öğr. Üyesi Özlem KURTOĞLU NECEF

ozlem.kurtoglu@ege.edu.tr

7922

 

Dr. Öğr. Üyesi Serkan BOZ

serkan.boz@ege.edu.tr

7918

ÖDEMİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU/

Ödemiş Vocational Training School

https://odemismyo.ege.edu.tr/eng-/Homepage.html

Öğr. Gör. Dr. Merve GÖRE AKYÜZ

merve.gore@ege.edu.tr

02325453272/

7813

 

Öğr. Üyesi. Dr. Nilay ÖZDEMİR

nilay.ozdemir@ege.edu.tr

7803

BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU/

Bergama Vocational Training School

https://bergamamyo.ege.edu.tr/eng-/Homepage.html

Öğr. Gör. Dr. Seda AĞIRBAŞ

seda.agirbas@ege.edu.tr

7771

 

 

Öğr. Gör. Dilek Öztürk Kınay

dilek.ozturk@ege.edu.tr

7771

ALİAĞA MESLEK    YÜKSEKOKULU/

Aliağa Vocational Training School

https://aliaga.ege.edu.tr/eng-/Homepage.html

Öğr. Gör. Burak  Emre YAPANMIŞ

burak.emre.yapanmis@ege.edu.tr

7620

HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU/

Aviation Higher Vocational School

https://havacilikmyo.ege.edu.tr/eng-/Homepage.html

Öğr. Gör. Dr. Volkan YAVAŞ

volkan.yavas@ege.edu.tr

5661

 

Doç. Dr. Okşan ORAL

oksan.kansoy@ege.edu.tr

4190

EMEL AKIN MESLEK YÜKSEK OKULU /

Emel Akın Vocational Training School

https://eamyo.ege.edu.tr/eng-/Homepage.html

Arş. Gör. Dr. Berna CÜREKLİBATIR ENCAN

berna.encan@ege.edu.tr

1972

Kadın Çalışmaları /

Women's Studies

Doç. Dr. İlkay SÜDAŞ

ilkay.sudas@ege.edu.tr

sudasilkay@gmail.com

3922

EGE MESLEK YÜKSEK OKULU /

Ege Vocational Training School

https://egemyo.ege.edu.tr/eng-/Homepage.html

Dr. Öğr. Üyesi Coşkun HARMANŞAH

coskun.harmansah@ege.edu.tr

2561

1468

 


 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ