EGE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

OFİS GÖRÜŞME SAATLERİ: 09.30-11.30 / 13.30-15.30

 

Dosya açtırmak için elden teslim edilmesi gereken belgelerin son teslim tarihi: 21/06/2019

Elden teslim edilecek belgeler: 1 adet fotoğraf, Öğrenci Bilgi Formu

2019-2020 ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ORYANTASYON SUNUMU

2019/2020 AKADEMİK YILINDA YURT DIŞINA ÇIKAN ERASMUS ÖĞRENCİLERİNİN YAPMASI GEREKENLER

HAREKETLİLİKTEN ÖNCE

1- Erasmus+ Öğrenci Bilgi Formu

2- Erasmus+ Learning Agreement (Öğrenim Anlaşması)

*Yüksekokul/Fakülte/Enstitü yönetim kurulu kararı ile imzalı olarak Koordinatörlüğümüze gönderilecektir. Bu belge elden teslim alınmamaktadır.

3- Bölüm ISCED Kodları

*Bölümünüze ait kodun tam karşılığı yok ise içerik olarak en uygun kodu yazınız.

4- Evrak Talep Dilekçesi

*Resmi - özel kurum ve kuruluşlara verilecek tüm belge (vize/pasaport/sgk/yurt belgesi/İngilizce-Türkçe ilgili makama vb…) talepleri içindir. Pdf formatındaki imzalı belge Erasmus Ofisi’nde staj hareketliliğinden sorumlu danışmana mail yoluyla gönderilecektir.

5- Feragat Dilekçesi

*Öğrenci tarafından doldurulup imzalanarak Yüksekokul/Fakülte/Enstitü yönetim kurulu kararı ile Koordinatörlüğümüze gönderilecektir.

6- Hareketlilikten Hibesiz (Free-mover) yararlanmak istenildiğine dair dilekçe

*Dilekçe öğrenci tarafından doldurulur ve imzalı haliyle ilgili birim koordinatörüne teslim edilir. Birim koordinatörünün öğrencinin öğrenim görmeyi talep ettiği kurumda kontenjan bulunduğuna dair onay yazısı ve öğrenci dilekçesi, Yüksekokul/Fakülte/Enstitü yönetim kurulu kararı ile Koordinatörlüğümüze gönderilir. Öğrenci dilekçesinin YKK onayı ile Koordinatörlüğümüze ulaşmasının ardından öğrencinin dosya işlemleri başlatılır.

 

HAREKETLİLİK SIRASINDA

1- Confirmation of Study Period

*Belgenin ‘Arrival’ kısmının kuruma ulaşılmasının ardından; ‘Departure’ kısmının ise kurumda öğrenimin tamamlanmasının ardından imzalatılması gerekmektedir.

2- Erasmus+ During the Mobility (Ders Değişikliği Formu)

3- Dönem Uzatma Belgesi (Extention Form)

 

HAREKETLİLİK SONRASINDA

1- Erasmus+ After Mobility

*Karşı kuruma ait transkript belgesi formatının bulunmaması durumunda After the Mobility belgesinin karşı kurum tarafından doldurulması ve onaylanması zorunludur. Islak imzalı ve mühürlü belge öğrenci tarafından Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’nde ilgili Erasmus danışmanına teslim edilmelidir. Karşı kuruma ait transkript belgesi var ise bu belge ayrıca düzenlenmek zorunda değildir.

2- Lisans Akademik Tanınma Belgesi

3- Lisansüstü Akademik Tanınma Belgesi

*Bölüm Erasmus Koordinatörü tarafından doldurulup imzalanarak Yüksekokul/Fakülte/Enstitü yönetim kurulu kararı ile Koordinatörlüğümüze gönderilecektir.

4- E.Ü. ECTS Not Dönüşüm Tablosu

* Üniversitemiz Erasmus öğrencilerinin akademik tanınma belgelerinde saydırılacak derslerin not karşılıklarının Değişim Programları Yönergesi'nde belirtilen tablo esas alınarak yazılması gerekmektedir. Değişim Programları Yönergesi için bkz: https://oidb.ege.edu.tr/files/oidb/icerik/files/yonergeler/degisim_programi.pdf

 

DİĞER BELGELER:

HE Grant Calculation Method (YÖ Hibe Hesaplama Aracı)

*Start ve End Date kısımlarına öğrenim başlangıç bitiş tarihleri yazılarak Ulusal Ajans'ın hesaplama sistemine göre gün hesaplaması yapılır.

Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi