canlı destek

OFİS GÖRÜŞME SAATLERİ: 09.30-11.30 / 13.30-15.30

Covid-19 salgını tedbirleri sebebiyle odalara sırayla yalnızca 1 (bir) öğrenci kabul edilmektedir. Koordinatörlüğümüze maskesiz öğrenci kabul edilmemektedir.

Dosya açtırmak için aşağıdaki belgenin üst bölümünü kişisel bilgilerinizle doldurup, yerleştirildiğiniz ülkeden sorumlu Erasmus Uzmanına 25/08/2021 tarihine kadar maille iletiniz. (Alttaki kutucuklara işaretleme yapmayınız.)

* Lisans öğrencilerine ait Checklist Belgesi için tıklayınız.

*Lisansüstü öğrencilere ait Checklist Belgesi için tıklayınız.

 

2021-2022 ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ORYANTASYON SUNUMU için tıklayınız.

 

HAREKETLİLİKTEN ÖNCE

1- Erasmus+ Learning Agreement (Öğrenim Anlaşması)

*Yüksekokul/Fakülte/Enstitü yönetim kurulu kararı ile imzalı olarak Koordinatörlüğümüze gönderilecektir. Bu belge elden teslim alınmamaktadır.

2- Bölüm ISCED Kodları

*Bölümünüze ait kodun tam karşılığı yok ise içerik olarak en uygun kodu yazınız.

3- Evrak Talep Dilekçesi

*Resmi - özel kurum ve kuruluşlara verilecek tüm belge (vize/pasaport/sgk/yurt belgesi/İngilizce-Türkçe ilgili makama vb…) talepleri içindir. Pdf formatındaki imzalı belge Erasmus Ofisi’nde staj hareketliliğinden sorumlu danışmana mail yoluyla gönderilecektir.

4- Feragat Dilekçesi

*Öğrenci tarafından doldurulup imzalanarak Yüksekokul/Fakülte/Enstitü yönetim kurulu kararı ile Koordinatörlüğümüze gönderilecektir.

5- Hareketlilikten hibesiz (Free-mover) olarak yararlanmak istendiğine dair dilekçe

*Dilekçe öğrenci tarafından doldurulur ve imzalı haliyle ilgili birim koordinatörüne teslim edilir. Birim koordinatörünün öğrencinin öğrenim görmeyi talep ettiği kurumda kontenjan bulunduğuna dair onay yazısı ve öğrenci dilekçesi, Yüksekokul/Fakülte/Enstitü yönetim kurulu kararı ile Koordinatörlüğümüze gönderilir. Öğrenci dilekçesinin YKK onayı ile Koordinatörlüğümüze ulaşmasının ardından öğrencinin dosya işlemleri başlatılır.

 

HAREKETLİLİK SIRASINDA

1- Confirmation of Study Period

*Belgenin ‘Arrival’ kısmının kuruma ulaşılmasının ardından; ‘Departure’ kısmının ise kurumda öğrenimin tamamlanmasının ardından imzalatılması gerekmektedir.

2- Erasmus+ During the Mobility (Ders Değişikliği Formu)

3- Dönem Uzatma Belgesi (Extention Form)

 

HAREKETLİLİK SONRASINDA

2020/2021 AKADEMİK YILINDA YURT DIŞINA ÇIKAN ERASMUS ÖĞRENCİLERİNİN YAPMASI GEREKENLER

 DOSYA KAPATMA İŞLEMLERİ İÇİN:

*LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YAPMASI GEREKENLER

*LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKENLER

1- Erasmus+ After Mobility 

*Karşı kuruma ait transkript belgesi formatının bulunmaması durumunda After the Mobility belgesinin karşı kurum tarafından doldurulması ve onaylanması zorunludur. Islak imzalı ve mühürlü belge öğrenci tarafından Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’nde ilgili Erasmus danışmanına teslim edilmelidir. Karşı kuruma ait transkript belgesi var ise bu belge ayrıca düzenlenmek zorunda değildir.

2- Lisans Akademik Tanınma Belgesi

3- Lisansüstü Öğrenciler için Örnek Tez Onay Belgesi (Confirmation of Thesis)

*Bu belge karşı kurum tarafından antetli kağıda basılmalı ve onaylanmalıdır. (imzalı ve mühürlü olmalıdır.) 

4- Lisansüstü Akademik Tanınma Belgesi

*Bölüm Erasmus Koordinatörü tarafından doldurulup imzalanarak Yüksekokul/Fakülte/Enstitü yönetim kurulu kararı ile Koordinatörlüğümüze gönderilecektir.

5- Dönüş aşamasında yapılacak OLS 2. Sınav Sonuç Belgesini ilgili Erasmus uzmanına mail yoluyla gönderiniz.

6- Mailinize iletilen AB Anketini online olarak tamamlayınız.

***HAK EDİLEN HİBENİN HESAPLANMASI HAKKINDA***

Erasmus öğrencilerinin hibe hesaplaması , fiziksel hareketlilik yani öğrencilerin yurtdışında fiziksel olarak öğrenim gördükleri süre baz alınarak yapılmaktadır. Bu hesaplamaya esas teşkil eden belgeler öğrenim/hareketlilik sürelerini gösteren confirmation of study period belgesi ve yurtdışı giriş-çıkışlarını gösteren belgelerdir. (pasaport damgaları, e-devlet yurtdışı giriş-çıkış belgesi vb.) Bir başka deyişle değişim öğrencileri, yurt dışında fiziksel olarak öğrenim gördükleri gün sayısı kaç ise, o kadarlık hibe alır. Örneğin maksimum 3.5 aylık hibe sözleşmesi imzalamış bir öğrenci, fiziksel ya da online eğitim için yurt dışında 3 ay bulunmuş ise, 3 aylık hibe alacaktır. Buna ek olarak, öğrenim için kalış süresi üzerinden ödenecek hibe  tutarı; hibe sözleşmesinde belirtilen maksimum hibelendirilecek gün sayısı ve buna denk gelen maksimum hibe miktarını aşamaz.

5- E.Ü. ECTS Not Dönüşüm Tablosu

* Üniversitemiz Erasmus öğrencilerinin akademik tanınma belgelerinde saydırılacak derslerin not karşılıklarının Değişim Programları Yönergesi'nde belirtilen tablo esas alınarak yazılması gerekmektedir. Değişim Programları Yönergesi için bkz: https://oidb.ege.edu.tr/files/oidb/icerik/files/yonergeler/degisim_programi.pdf

6- Ege Üniversitesi UİK Giden Öğrenci Memnuniyet Anketi

7- Ege Üniversitesi UİK Dönen Öğrenci Memnuniyet Anketi

DİĞER BELGELER:

HE Grant Calculation Method (YÖ Hibe Hesaplama Aracı)

*Start ve End Date kısımlarına öğrenim başlangıç bitiş tarihleri yazılarak Ulusal Ajans'ın hesaplama sistemine göre gün hesaplaması yapılır.

Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi

Özel İhtiyaç Desteği Ek Hibe Talep Formu 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ