Çerez Örnek
canlı destek

OFİS GÖRÜŞME SAATLERİ: 09.30-11.30 / 13.30-15.30

 

Dosya açtırmak için aşağıdaki belgenin üst bölümünü kişisel bilgilerinizle doldurup, yerleştirildiğiniz ülkeden sorumlu Erasmus Uzmanına  maille iletiniz. (Alttaki kutucuklara işaretleme yapmayınız.)

* Lisans öğrencilerine ait Checklist Belgesi için tıklayınız.

*Lisansüstü öğrencilere ait Checklist Belgesi için tıklayınız.

 

2023 PROJE DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ORYANTASYON SUNUMU için tıklayınız.

2023 Proje Dönemi Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Oryantasyon Sunumu Youtube Kaydı için tıklayınız.

 

HAREKETLİLİKTEN ÖNCE

1- Erasmus+ Online Learning Agreement (Online Öğrenim Anlaşması)

*OLA yapmanız için takip etmeniz gereken adımlar için tıklayınız.

2- Bölüm ISCED Kodları

*Bölümünüze ait kodun tam karşılığı yok ise içerik olarak en uygun kodu yazınız.

3- Evrak Talep Dilekçesi

*Resmi - özel kurum ve kuruluşlara verilecek tüm belge (vize/pasaport/sgk/yurt belgesi/İngilizce-Türkçe ilgili makama vb…) talepleri içindir. Pdf formatındaki imzalı belge Erasmus Ofisi’nde sorumlu danışmana mail yoluyla KABUL MEKTUBU İLE BİRLİKTE gönderilecektir.

4- Feragat Dilekçesi

*Öğrenci tarafından doldurulup imzalanarak Yüksekokul/Fakülte/Enstitü yönetim kurulu kararı ile Koordinatörlüğümüze gönderilecektir.

5- HİBESİZ YARARLANMA

a) Hibesiz yararlanmak isteyen öğrencinin doldurması gereken dilekçe

*Dilekçe öğrenci tarafından doldurulur ve imzalı haliyle ilgili birim koordinatörüne teslim edilir. Birim koordinatörünün öğrencinin öğrenim görmeyi talep ettiği kurumda kontenjan bulunduğuna dair onay yazısı ve öğrenci dilekçesi, Yüksekokul/Fakülte/Enstitü yönetim kurulu kararı ile Koordinatörlüğümüze gönderilir. Öğrenci dilekçesinin YKK onayı ile Koordinatörlüğümüze ulaşmasının ardından öğrencinin dosya işlemleri başlatılır.

b) Kendinden önceki yedek öğrencilerden alınması gereken dilekçe

HAREKETLİLİK SIRASINDA

1- Confirmation of Study Period

*Belgenin ‘Arrival’ kısmının kuruma ulaşılmasının ardından; ‘Departure’ kısmının ise kurumda öğrenimin tamamlanmasının ardından imzalatılması gerekmektedir.

2- Erasmus+ Ders Değişikliği Formu (OLA sisteminizde LA belgenizin tüm onayları tamamlandıktan sonra Online During the Mobility üzerinden değişiklik işlemi yapabilirsiniz.

3- Dönem Uzatma Belgesi (Extention Form)

 

HAREKETLİLİK SONRASINDA

(2020/2021 AKADEMİK YILINDA YURT DIŞINA ÇIKAN ERASMUS ÖĞRENCİLERİNİN YAPMASI GEREKENLER)

 DOSYA KAPATMA İŞLEMLERİ İÇİN:

*LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YAPMASI GEREKENLER İÇİN TIKLAYINIZ.

*LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKENLER İÇİN TIKLAYINIZ.

HAREKETLİLİK SONRASI İÇİN BELGELER:

1- Erasmus+ After Mobility 

*Karşı kuruma ait transkript belgesi formatının bulunmaması durumunda After the Mobility belgesinin karşı kurum tarafından doldurulması ve onaylanması zorunludur. Islak imzalı ve mühürlü belge öğrenci tarafından Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’nde ilgili Erasmus danışmanına teslim edilmelidir. Karşı kuruma ait transkript belgesi var ise bu belge ayrıca düzenlenmek zorunda değildir.

2- Lisans Akademik Tanınma Belgesi

*Bölüm Erasmus Koordinatörü tarafından doldurulup imzalanarak Yüksekokul/Fakülte/Enstitü yönetim kurulu kararı ile Koordinatörlüğümüze gönderilecektir.

3- Lisansüstü Öğrenciler için Örnek Tez Onay Belgesi (Confirmation of Thesis)

*Bu belge karşı kurum tarafından antetli kağıda basılmalı ve onaylanmalıdır. (imzalı ve mühürlü olmalıdır.) 

4- Lisansüstü Akademik Tanınma Belgesi

*Bölüm Erasmus Koordinatörü tarafından doldurulup imzalanarak Yüksekokul/Fakülte/Enstitü yönetim kurulu kararı ile Koordinatörlüğümüze gönderilecektir.

5- Dönüş aşamasında yapılacak OLS 2. Sınav Sonuç Ekran Görüntüsünü ilgili Erasmus uzmanına mail yoluyla gönderiniz.

(Eğer Dashboard'a tıkladığında resimdeki gibi gelmezse, yukarıdaki arama kutusuna "English Learning Community and Resources" yazarak bulabilirsiniz). Sonrasında sonucunuzu mail atabilirsiniz.
 

6- Mailinize iletilen AB Anketini online olarak tamamlayınız.

7- E.Ü. ECTS Not Dönüşüm Tablosu

* Üniversitemiz Erasmus öğrencilerinin akademik tanınma belgelerinde saydırılacak derslerin not karşılıklarının Değişim Programları Yönergesi'nde belirtilen tablo esas alınarak yazılması gerekmektedir. Değişim Programları Yönergesi için bkz: https://oidb.ege.edu.tr/files/oidb/icerik/files/yonergeler/degisim_programi.pdf

8- Ege Üniversitesi Giden Öğrenci Memnuniyet Anketi

9- Ege Üniversitesi UİK Dönen Öğrenci Memnuniyet Anketi

***HAK EDİLEN HİBENİN HESAPLANMASI HAKKINDA***

Erasmus öğrencilerinin hibe hesaplaması , fiziksel hareketlilik yani öğrencilerin yurtdışında fiziksel olarak öğrenim gördükleri süre baz alınarak yapılmaktadır. Bu hesaplamaya esas teşkil eden belgeler öğrenim/hareketlilik sürelerini gösteren confirmation of study period belgesi ve yurtdışı giriş-çıkışlarını gösteren belgelerdir. (pasaport damgaları, e-devlet yurtdışı giriş-çıkış belgesi vb.) Bir başka deyişle değişim öğrencileri, yurt dışında fiziksel olarak öğrenim gördükleri gün sayısı kaç ise, o kadarlık hibe alır. Örneğin maksimum 3.5 aylık hibe sözleşmesi imzalamış bir öğrenci, fiziksel ya da online eğitim için yurt dışında 3 ay bulunmuş ise, 3 aylık hibe alacaktır. Buna ek olarak, öğrenim için kalış süresi üzerinden ödenecek hibe  tutarı; hibe sözleşmesinde belirtilen maksimum hibelendirilecek gün sayısı ve buna denk gelen maksimum hibe miktarını aşamaz.

DİĞER BELGELER:

HE Grant Calculation Method (YÖ Hibe Hesaplama Aracı)

*Start ve End Date kısımlarına öğrenim başlangıç bitiş tarihleri yazılarak Ulusal Ajans'ın hesaplama sistemine göre gün hesaplaması yapılır.

Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi

Özel İhtiyaç Desteği Ek Hibe Talep Formu 

 

"Engelli Öğrenciler için Erasmus+ Programı Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru ve Öğrenim Süreci" ni anlatan videomuz için tıklayınız.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ