canlı destek

OFİS GÖRÜŞME SAATLERİ: 09.30-11.30 / 13.30-15.30

Covid-19 salgını tedbirleri sebebiyle odalara sırayla yalnızca 1 (bir) öğrenci kabul edilmektedir. Koordinatörlüğümüze maskesiz öğrenci kabul edilmemektedir.

2021 Proje Dönemi Erasmus+ Oryantasyon Sunumu için Tıklayınız.

ERASMUS+ BİRİM KOORDİNATÖRLERİ LİSTESİ

Lisans Check List

Lisansüstü Check List

HAREKETLİLİKTEN ÖNCE

1- 2020 PROJE DÖNEMİ İÇİN: Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships – Before the Mobility (Staj Har. için Öğrenim Anlaşması)

*Meslek Yüksekokulu//Yüksekokul/Fakülte/Enstitü yönetim kurulu kararı ile imzalı olarak Koordinatörlüğümüze gönderilecektir. Belgede 'Sending Institution Contact Person' için Bölüm Koordinatörüne ait bilgiler yazılmalıdır. Tablo A ve Tablo C 'Receiving Institution' tarafından doldurulmalıdır. Tablo B Sending Institution'a ait olmakla beraber öğrencinin staj durumuna göre (zorunlu/gönüllü/mezun) gerekli işaretlemelerin yapılması gerekmektedir.

TABLO B doldurulurken dikkat edilecek hususlar:

* Staj zorunlu değilse ve mezun durumunda gerçekleştirilecekse 10 ECTS karşılığında Diploma Eki (Diploma Supplement) belgesinde gösterilecektir. Zorunlu staj için Ege'de karşılık gelecek stajın kredisi yazılacaktır.

* Staj zorunlu ise değerlendirme, Staj Sertifikası (Traineeship Certificate) esas alınarak yapılacaktır.

* Staj programı Europass Mobility Document'a kaydedilmeyecektir.

2021 PROJE DÖNEMİ İÇİN: Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships – Before the Mobility (Staj Har. için Öğrenim Anlaşması)

*Meslek Yüksekokulu/Yüksekokul/Fakülte/Enstitü yönetim kurulu kararı ile imzalı olarak Koordinatörlüğümüze gönderilecektir. Belgede 'Sending Institution Contact Person' için Bölüm Koordinatörüne ait bilgiler yazılmalıdır. Tablo A ve Tablo C 'Receiving Institution' tarafından doldurulmalıdır. Tablo B Sending Institution'a ait olmakla beraber öğrencinin staj durumuna göre (zorunlu/gönüllü/mezun) gerekli işaretlemelerin yapılması gerekmektedir.

* Staj zorunlu değilse ve mezun durumunda gerçekleştirilecekse 10 ECTS karşılığında Diploma Eki (Diploma Supplement) belgesinde gösterilecektir. Zorunlu staj için Ege'de karşılık gelecek stajın kredisi yazılacaktır.

* Staj zorunlu ise değerlendirme, Staj Sertifikası (Traineeship Certificate) esas alınarak yapılacaktır.

* Staj programı Europass Mobility Document'a kaydedilmeyecektir

SİGORTA ile ilgili her kutucuk 'Evet' olarak işaretlenmelidir. Sending Institution olarak belirtilse de hareketlililkten yararlanacak her öğrenci gerekli sigortaları (genel sağlık, ferdi kaza ve bireysel sorumluluk) yaptırmakla yükümlüdür.

ISCED kodları listesi için tıklayınız. (Listede kendi branşınızın tam karşılığı olan ya da içerik olan en yakın alanın rakamlarını LA belgesinde 'Field of Education' kısmına yazmanız gerekmektedir.)

2- Guidelines for Learning Agreement for Traineeships

3- Bölüm ISCED Kodları

*Bölümünüze ait kodun tam karşılığı yok ise içerik olarak en uygun kodu yazınız. 

The ISCED-F 2013 search tool available at http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_en.htm should be used to find the ISCED 2013 detailed field of education and training that is closest to the subject of the degree to be awarded to the trainee by the sending institution.

4- Evrak Talep Dilekçesi

*Resmi - özel kurum ve kuruluşlara verilecek tüm belge (vize/pasaport/sgk/yurt/İngilizce-Türkçe ilgili makama vb…) talepleri içindir. Pdf formatındaki imzalı belge Koordinatörlüğümüzde staj hareketliliğinden sorumlu danışmana mail yoluyla gönderilecektir.

5- Feragat Dilekçesi

*Öğrenci tarafından doldurulup imzalanarak Koordinatörlüğümüzde staj hareketliliğinden sorumlu danışmana mail yoluyla gönderilecektir.

6- Hareketlilikten Hibesiz (Free-mover) yararlanmak istenildiğine dair dilekçe

*Dilekçe öğrenci tarafından doldurulur ve imzalı haliyle Koordinatörlüğümüzde staj hareketliliğinden sorumlu danışmana mail yoluyla gönderilir. Öğrenci dilekçesinin ardından öğrencinin dosya işlemleri başlatılır.

 

HAREKETLİLİK SIRASINDA

1- Confirmation of Traineeship Period

*Belgenin ‘Arrival’ kısmının kuruma ulaşılmasının ardından; ‘Departure’ kısmının ise kurumda öğrenimin tamamlanmasının ardından imzalatılması gerekmektedir.

2- 2020 Proje Dönemi içinErasmus+ Learning Agreement for Traineeships – During the Mobility

* Belge yalnızca planlanan staj hareketliliği programında bir değişiklik oluşması durumunda kullanılmalıdır.

 

HAREKETLİLİK SONRASINDA 

1-  2020 Proje Dönemi için: Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships – After the Mobility

2- Akademik Tanınma Belgesi

*Birim Erasmus Koordinatörü tarafından doldurulup imzalanarak Yüksekokul/Fakülte/Enstitü yönetim kurulu kararı ile Koordinatörlüğümüze gönderilecektir.

 

DİĞER BELGELER:

HE Grant Calculation Method (YÖ Hibe Hesaplama Aracı)

*Start ve End Date kısımlarına staj yapılacak başlangıç bitiş tarihleri yazılarak Ulusal Ajans'ın hesaplama sistemine göre gün hesaplaması yapılır.

Ulusal Ajans 2020 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için Erasmus El Kitabı

Ulusal Ajans 2021 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için Erasmus El Kitabı

2020 Proje Dönemi Erasmus + Öğrenci Beyannamesi 

2021 Proje Dönemi Erasmus Student Charter 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ