Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

OFİS GÖRÜŞME SAATLERİ: 09.30-11.30 / 13.30-15.30

Dosya açtırmak için elden teslim edilmesi gereken belgelerin son teslim tarihi: 28/02/2020

Elden teslim edilecek belgeler: 1 adet fotoğraf, Öğrenci Bilgi Formu, imzalı ve mühürlü Kabul Mektubu

 

2019/2020 ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ ORYANTASYON SUNUMU

ERASMUS+ BİRİM KOORDİNATÖRLERİ LİSTESİ

 

HAREKETLİLİKTEN ÖNCE

1- Erasmus+ Öğrenci Bilgi Formu

2- Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships – Before the Mobility (Staj Har. için Öğrenim Anlaşması)

*Yüksekokul/Fakülte/Enstitü yönetim kurulu kararı ile imzalı olarak Koordinatörlüğümüze gönderilecektir. Belge üzerinde akademik koordinatör imzası yer almamaktadır; yalnızca bölüm koordinatörü onayı yeterlidir. Belgede 'Sending Institution Contact Person' için Bölüm Koordinatörüne ait bilgiler yazılmalıdır. Tablo A ve Tablo C 'Receiving Institution' tarafından doldurulmalıdır. Tablo B Sending Institution'a ait olmakla beraber öğrencinin staj durumuna göre (zorunlu/gönüllü/mezun) gerekli işaretlemelerin yapılması gerekmektedir. 

3- Bölüm ISCED Kodları

*Bölümünüze ait kodun tam karşılığı yok ise içerik olarak en uygun kodu yazınız.

4- Evrak Talep Dilekçesi

*Resmi - özel kurum ve kuruluşlara verilecek tüm belge (vize/pasaport/sgk/yurt/İngilizce-Türkçe ilgili makama vb…) talepleri içindir. Pdf formatındaki imzalı belge Erasmus Ofisi’nde staj hareketliliğinden sorumlu danışmana mail yoluyla gönderilecektir.

5- Feragat Dilekçesi

*Öğrenci tarafından doldurulup imzalanarak Yüksekokul/Fakülte/Enstitü yönetim kurulu kararı ile Koordinatörlüğümüze gönderilecektir.

6- Hareketlilikten Hibesiz (Free-mover) yararlanmak istenildiğine dair dilekçe

*Dilekçe öğrenci tarafından doldurulur ve imzalı haliyle ilgili birim koordinatörüne kabul mektubu ile birlikte teslim edilir. Birim koordinatörünün onay yazısı ve öğrenci dilekçesi Yüksekokul/Fakülte/Enstitü yönetim kurulu kararı ile Koordinatörlüğümüze gönderilir. Öğrenci dilekçesinin YKK onayı ile Koordinatörlüğümüze ulaşmasının ardından öğrencinin dosya işlemleri başlatılır.

 

HAREKETLİLİK SIRASINDA

1- Confirmation of Traineeship Period

*Belgenin ‘Arrival’ kısmının kuruma ulaşılmasının ardından; ‘Departure’ kısmının ise kurumda öğrenimin tamamlanmasının ardından imzalatılması gerekmektedir.

2- Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships – During the Mobility

* Belge yalnızca planlanan staj hareketliliği programında bir değişiklik oluşması durumunda kullanılmalıdır.

 

HAREKETLİLİK SONRASINDA 

1- Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships – After the Mobility

2- Akademik Tanınma Belgesi

*Birim Erasmus Koordinatörü tarafından doldurulup imzalanarak Yüksekokul/Fakülte/Enstitü yönetim kurulu kararı ile Koordinatörlüğümüze gönderilecektir.

 

DİĞER BELGELER:

HE Grant Calculation Method (YÖ Hibe Hesaplama Aracı)

*Start ve End Date kısımlarına staj yapılacak başlangıç bitiş tarihleri yazılarak Ulusal Ajans'ın hesaplama sistemine göre gün hesaplaması yapılır.

Ulusal Ajans 2019 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için Erasmus El Kitabı

Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi

Örnek Kabul Mektubu 1

Örnek Kabul Mektubu 2