Çerez Örnek
canlı destek

OFİS GÖRÜŞME SAATLERİ: 09.30-11.30 / 13.30-15.30

 

2023 Proje Dönemi Erasmus+ Staj Hareketliliği Oryantasyon Toplantı Kaydı

2023 Proje Dönemi Erasmus+ Staj Hareketliliği Oryantasyon Sunumu

 

ERASMUS+ BİRİM KOORDİNATÖRLERİ LİSTESİ

2023 Proje Dönemi Lisans Check List

2023 Proje Dönemi Lisansüstü Check List

HAREKETLİLİKTEN ÖNCE

1- 2023 PROJE DÖNEMİ İÇİN: Erasmus + Learning Agreement for Traineeships - Before the Mobility

Hareketlilikten 2022 Proje dönemi kapsamında yararlanacak öğrenciler belge için staj faaliyetinden sorumlu uzman ile irtibata geçmelidir.

 

BELGEYİ DOLDURURKEN DİKKAT EDİLECEKLER:

*Meslek Yüksekokulu/Yüksekokul/Fakülte/Enstitü yönetim kurulu kararı ile imzalı olarak Koordinatörlüğümüze gönderilecektir. Belgede 'Sending Institution Contact Person' için Bölüm Koordinatörüne ait bilgiler yazılmalıdır. Tablo A ve Tablo C 'Receiving Institution' tarafından doldurulmalıdır. Tablo B Sending Institution'a ait olmakla beraber öğrencinin staj durumuna göre (zorunlu/gönüllü/mezun) gerekli işaretlemelerin yapılması gerekmektedir.

TABLO B'yi doldururken:

* Staj zorunlu değilse veya mezun durumunda gerçekleştirilecekse 10 ECTS karşılığında Diploma Eki (Diploma Supplement) belgesinde gösterilecektir. Zorunlu staj için Ege'de karşılık gelecek stajın kredisi yazılacaktır.

* Staj zorunlu ise değerlendirme, Staj Sertifikası (Traineeship Certificate) esas alınarak yapılacaktır.

* Staj programı Europass Mobility Document'a kaydedilmeyecektir

SİGORTA ile ilgili her kutucuk 'Evet' olarak işaretlenmelidir. Sending Institution olarak belirtilse de hareketlililkten yararlanacak her öğrenci gerekli sigortaları (genel sağlık, ferdi kaza ve bireysel sorumluluk) yaptırmakla yükümlüdür.

 

2- Learning Agreement for Traineeships Belgesi hazırlama kılavuzu / Guidelines for Learning Agreement for Traineeships

3- Bölüm ISCED Kodları

ISCED kodları listesi için tıklayınız. (Listede kendi branşınızın tam karşılığı olan ya da içerik olan en yakın alanın rakamlarını LA belgesinde 'Field of Education' kısmına yazmanız gerekmektedir.)

*Bölümünüze ait kodun tam karşılığı yok ise içerik olarak en uygun kodu yazınız. 

The ISCED-F 2013 search tool available at http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_en.htm should be used to find the ISCED 2013 detailed field of education and training that is closest to the subject of the degree to be awarded to the trainee by the sending institution.

4- Evrak Talep Dilekçesi

*Resmi - özel kurum ve kuruluşlara verilecek tüm belge (vize/pasaport/sgk/yurt/İngilizce-Türkçe ilgili makama vb…) talepleri içindir. Pdf formatındaki imzalı belge Koordinatörlüğümüzde staj hareketliliğinden sorumlu danışmana mail yoluyla gönderilecektir.

5- Feragat Dilekçesi

*Öğrenci tarafından doldurulup imzalanarak Koordinatörlüğümüzde staj hareketliliğinden sorumlu danışmana mail yoluyla gönderilecektir.

6- Hareketlilikten Hibesiz (Free-mover) yararlanmak istenildiğine dair dilekçe

*Dilekçe öğrenci tarafından doldurulur ve imzalı haliyle birimi Erasmus akademik koordinatörüne gönderilir. Belge ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne sistem üzerinden gönderilir. Öğrenci dilekçesinin staj programından sorumlu uzmana iletilmesinin ardından öğrencinin dosya işlemleri başlatılır.

7- OLS (Online Linguistic Support)

* OLS sistemine aşağıdaki dosyaları inceleyerek giriş yapabilirsiniz. EU Academy sayfasından girerek sınavı yapabilirsiniz. Eğer Dashboard sayfasında bir şey çıkmazsa English Learning Community and Resources aratmanız gerekmektedir. OLS hakkında detaylı bilgilendirme için Ulusal Ajans 2022 Sözleşme Dönemi El Kitabını inceyebilirsiniz.

OLS örnek davet e-postası

OLS Sınav Adımları

HAREKETLİLİK SIRASINDA

1- Confirmation of Traineeship Period

*Belgenin ‘Arrival’ kısmının kuruma ulaşılmasının ardından; ‘Departure’ kısmının ise kurumda öğrenimin tamamlanmasının ardından imzalatılması gerekmektedir.

2- 2023 Proje Dönemi içinErasmus+ Learning Agreement for Traineeships – During the Mobility

* Belge yalnızca planlanan staj hareketliliği programında bir değişiklik oluşması durumunda kullanılmalıdır.

 

HAREKETLİLİK SONRASINDA 

1-  2023 Proje Dönemi için: Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships – After the Mobility

2- Akademik Tanınma Belgesi

*Birim Erasmus Koordinatörü tarafından doldurulup imzalanarak Yüksekokul/Fakülte/Enstitü yönetim kurulu kararı ile Koordinatörlüğümüze gönderilecektir.

 

DİĞER BELGELER:

HE Grant Calculation Method (YÖ Hibe Hesaplama Aracı)

*Start ve End Date kısımlarına staj yapılacak başlangıç bitiş tarihleri yazılarak Ulusal Ajans'ın hesaplama sistemine göre gün hesaplaması yapılır. Ulusal Ajans'ın El Kitabı'nda belirtildiği üzere 12 aylık süre 360 gün üzerinden hesaplanmaktadır. O nedenle asgari süre hesaplanmasında, hibe hesaplama aracının kullanılması önemlidir.

Ulusal Ajans 2023 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı

Ulusal Ajans 2022 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı

 

Erasmus Student Charter 

 

"Engelli Öğrenciler için Erasmus+ Programı Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru ve Öğrenim Süreci" ni anlatan videomuz için tıklayınız.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ