Çerez Örnek
canlı destek
T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından ders programlarına eklenmesi önerilen Kariyer Planlama dersine ilişkin, ulusal ve uluslararası değişim programları eğitimini gerçekleştirdik.

We held national and international exchange programs seminar concerning "Career Planning" course recommended to be added to curriculums by the Presidency of the Republic of Turkey Human Resources Office.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ