Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

ORHUN PROGRAMI

Türk Keneşi

Türk Üniversiteleri Birliği

Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği tarafından geliştirilen ve “Orhun Süreci” olarak adlandırılan öğrenci-öğretim elemanı değişim programında 6-7 Nisan 2017 tarihlerinde Dönem Başkanı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin (KTMÜ) ev sahipliğinde Bişkek’te düzenlenen toplantıda “Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği Orhun Değişim Programı Yönetmeliği Taslağı” ile ilgili belgelerin müzakere edilip kabul edilmesiyle uygulama aşamasına geçilmiştir.

Türk devletleri arasındaki ortak kültür, dil ve tarih birliği Türk Keneşi’nde tecessüm eden işbirliğinin sacayağını oluşturmaktadır. Bu hususiyet Türk Keneşi’ni diğer bölgesel işbirliği mekanizmalarından farklı kılmaktadır. 2012 yılında Bişkek’te düzenlenen Türk Keneşi İkinci Zirvesi’nin “Eğitim, Bilim ve Kültürel İşbirliği” konusuna hasredilmiş olması bu durumun somut bir göstergesidir.

Üye ülkeler ile yükseköğretim kurumları arasında işbirliğinin arttırılması amacıyla tesis edilen ve 2013’ten itibaren faaliyetlerine başlayan Türk Üniversiteler Birliği kapsamında birçok toplantılar düzenlenmiş ve Türk Üniversiteler Birliği ve Yükseköğretim Alanı Oluşturma Yönergesi kabul edilmiştir. Öğrenci ve Öğretim Görevlileri arasında değişim programlarının hayata geçirilmesinin hedeflendiği sürecin adı “Orhun Süreci” olarak belirlenmiştir.

Ege Üniversitesi Orhun Değişim Programı Pilot uygulamasını öncelikli olarak Turizm Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans öğrencileri için 2019-2020 eğitim öğretim yılından hayata geçirmiştir. Ege üniversitesi, 2019-20 Bahar döneminde 4 lisans öğrencisini ilk defa ağırlamıştır. Orhun Değişim Programı, üniversitemizde henüz öğrenci hareketliliği kapsamında başlatılmıştır.

2019-2020 eğitim öğretim yılında Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği Üyeleri

Azerbaycan: Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Tıp Fakültesi, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, Azerbaycan Diller Üniversitesi;

Kazakistan: Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, L.N. Gumilyev Avrasya Milli Üniversitesi, Nazarbayev Üniversitesi, Atrau Devlet Üniversitesi;

Kırgızistan: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi, Yusuf Balasaguni Kırıgız Milli Üniversitesi, Hüseyin Karasaev Bişkek Beşeri Bilimler Üniversitesi, Oş Üniversitesi;

Türkiye: Ege Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi;

Macaristan: Macaristan Szeged Üniversitesi arasında Orhun değişim programı değişimi başlayacaktır. Değişim programına katılmak isteyen öğretim üyeleri ve öğrencileri bağlı bulunduğu üniversitenin değişim programı koordinatörlüklerine başvurabilirler. Değişim programı ile ilgili detaylı bilgi kurum koordinatörlüklerinden ve http://turkunib.org/orhun/ adresinden elde edilebilir.

Orhun Değişim Programından Faydalanmak İsteyen Öğrenciler İçin Bilgiler:

Başvurularda bölüm sınırlaması yoktur. Tüm başvuruların alınması sonrasında, öğrencilerin tercih ettikleri ev sahibi üniversitenin öğrenci kabulü kararlarına göre değerlendirmeler yapılacak ve sonuçlar ilan edilecektir. Başvuru yapacak olan öğrencilerimizin, başvuru yapmak istediği üniversitede kendi öğrenim gördüğü bölümün/programın yer alıp almadığını, başvuru yapmak istediği üniversitenin web adresinden incelemesi gerekmektedir.

Öğrenci değişimi süresi en az bir, en fazla iki yarıyılı kapsar (Başvuruda 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ve/veya Bahar Yarıyılı tercih edilecektir). Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değiştirilebilir. Ancak değişimin toplam süresi bir eğitim yılını aşamaz.

Öğrenciler Orhun Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler. Değişime katılan öğrenciler kayıtlarını donduramazlar. Öğrenciler, değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim öğretim ücreti ödemezler.

Orhun Değişim Programı öğrencileri, gidilen yükseköğretim kurumlarının kendi öğrencilerine uyguladıkları diğer mali yükümlülüklere tabi tutulabilirler. Bu husus programa kabul edilen öğrencilerle yapılan Orhun Değişim Programı Öğrencisi Yükümlülük Sözleşmesinde yer alır. Yükseköğretim kurumları kendi öğrencilerinden talep ettikleri mali ödemeler dışında, Orhun Değişim Programı öğrencilerinden ek mali talepte bulunamazlar.

Orhun Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

Gönderen kurum öğrencilerin ulaşım giderlerini; Kabul eden kurum gelecek öğrencilerin iaşe ve ibate giderlerini karşılayacaktır. Bu imkanlar dışında öğrencilere nakit bir ödeme yapılmayacaktır.