canlı destek

LIST OF ORHUN COORDINATORS

 

FAKÜLTE/ Faculty

KOORDINATOR

E-MAIL ADDRESS

TELEPHONE

BİRGİVİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ/

Birgivî Faculty of Islamic Sciences

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Süheyl ÜNAL

suheyl.unal@ege.edu.tr

3385

ÇEŞME TURİZM FAKÜLTESİ/

Çeşme Faculty of Tourism

Doç. Dr. Elçin DOĞAN

elcin.dogan.gurbuzer@ege.edu.tr dogan.elcin@hotmail.com

7502

Konaklama İşletmeciliği/

Hotel Management

Doç. Dr. Nükhet Adalet AKPULAT

nukhet.adalet.akpulat@ege.edu.tr

7504

 

Arş. Gör. Mehmet Alper NİSARİ

 mehmet.alper.nisari@ege.edu.tr

7514

Seyahat İşletmeciliği/

Travel Management

Dr. Öğretim Üyesi S. Seda TÜRKSOY

selcen.seda.turksoy@ege.edu.tr

7529

 

Arş. Gör. Samet Can CURKAN

cancurkan@windowslive.com

7503

Turizm Rehberliği/

Tourism Guidance

Doç. Dr. Elçin DOĞAN

elcin.dogan.gurbuzer@ege.edu.tr dogan.elcin@hotmail.com

7502

 

Öğr. Gör. Sinan KURT

sinan.kurt@ege.edu.tr

7527

Turizm İşletmeciliği Tourism Management

Doç. Dr. Nükhet Adalet AKPULAT

nukhet.adalet.akpulat@ege.edu.tr

7504

 

Arş. Gör. Mehmet Alper NİSARİ

 mehmet.alper.nisari@ege.edu.tr

7514

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ /

Dentistry

Prof. Dr. Nurcan BUDUNELİ

nurcanbuduneli@yahoo.com

nurcan.buduneli@ege.edu.tr

4556 – 2882

ECZACILIK FAKÜLTESİ/

Faculty of Pharmacy

Prof. Dr. Şura Baykan ÖZTÜRK

sura.baykan@ege.edu.tr

3140

 

Öğr. Gör.Beril ÇAKMAKOĞLU

beril.cakmakoglu@ege.edu.tr

2944/145

EDEBİYAT FAKÜLTESİ/

Faculty of Humanities and Letters

Doç. Dr. Yılmaz ÖZKAYA

yilmaz.ozkaya@ege.edu.tr

2923/5056

Alman Dili ve Edebiyatı/

German Language and Literature

Öğretim Üyesi Kadir ALBAYRAK

 

kadir.albayrak@ege.edu.tr

 

 

 

1689

 

 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı/

American Culture and Literature

Dr. Öğr. Üyesi Nesrin YAVAŞ

nesrin.yavas@ege.edu.tr

3947

 

Arş. Gör Uğur YILMAZ

ugur.yilmaz@ege.edu.tr

3930

Arkeoloji –
Klasik Arkeoloji/

Archaeology

Arş. Gör. Dr. Onur ZUNAL

onur_zunal@yahoo.com

2219

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi/

Protohistory and Near Eastern Archaeology

Dr. Öğretim Üyesi Mücella ERDALKIRAN

mucella.erdalkıran@ege.edu.tr

 

5081

Coğrafya/

Geography

Doç.Dr. İLKAY SÜDAŞ

ilkaysudas@yahoo.com

sudasilkay@gmail.com

3922

Felsefe/

Philosophy

Dr. Öğr. Üyesi Aydın MÜFTÜOĞLU

aydin.muftuoglu@ege.edu.tr

3919

İngiliz Dili ve Edebiyatı/

English Language and Literature

Öğr. Gör. Dr. Sena ŞAHİNİ

sena.sahini@ege.edu.tr

5083

 

Arş. Gör. Dilek Menteşe KIRYAMAN

mentesedilek@hotmail.com

1999

Mütercim Tercümanlık (Almanca)

German Translation and Interpretation

Araş.Gör.Dr.Selahattin KARAGÖZ

selahattin.karagoz@ege.edu.tr

2974

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)/

EnglishTranslation and Interpretation

Araş.Gör.Dr.Selahattin KARAGÖZ

selahattin.karagoz@ege.edu.tr

2974

Psikoloji/

Psychology

Arş. Gör. Selen ARSLAN ÇOLAK

selen.arslan@ege.edu.tr

 

Sanat Tarihi/

History of Art

Arş. Gör. Hale TELLİ

hale.telli@ege.edu.tr

5084

Sosyoloji/

Sociology

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÇETİN

ebru.cetin@ege.edu.tr

ebrucetin94@hotmail.com

1334

Tarih/

History

Arş. Gör. Dr. Kazım UZUN

kazim.uzun@ege.edu.tr

5071

Türk Dili ve Edebiyatı/

Turkish Language

and Literature

Doç. Dr. Yılmaz ÖZKAYA

yilmaz.ozkaya@ege.edu.tr

yilmazoozkaya@gmail.com

2923

5056

 

Arş.Gör. Arzu ACAR

arzu.acar@ege.edu.tr

1681

EĞİTİM FAKÜLTESİ /

Faculty of Education

Doç. Dr. Bahadır NAMDAR

bahadir.namdar@ege.edu.tr

5470

 

Doç. Dr. Tarık KIŞLA

tarik.kisla@ege.edu.tr

3145

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi/

Computer Education and Instructional Technology

Doç. Dr. Tarık KIŞLA

tarik.kisla@ege.edu.tr

3145

Eğitim Bilimleri/

Educational Sciences

Doç. Dr. Makbule BAŞBAY

makbule.basbay@ege.edu.tr

5263

 

Dr. Öğr. Üyesi Elif ERCAN

elif.ercan@ege.edu.tr

3376

Güzel Sanatlar Eğitimi/

Fine Arts Education

Prof. Dr. Merih Tekin BENDER

merih.tekin@ege.edu.tr

3378

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/

Mathematics and Science Educatio

Doç. Dr. Bahadır NAMDAR

bahadir.namdar@ege.edu.tr

5470

 

Ar. Gör. Begümay TÜMER

begumay.tumer@ege.edu.tr

3159

Özel Eğitim/

Special Education

Dr. Öğr. Üyesi Betül YILMAZ ATMAN

betul.yilmaz.atman@ege.edu.tr

3159

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/

Turkish and Social Sciences Education Department

Doç. Dr. Soner AKŞEHİRLİ

soner.aksehirli@ege.edu.tr

4164

Temel Eğitim/

Elementary Education

Doç. Dr. Aylin Mentiş KÖKSOY

aylin.mentis.koksoy@ege.edu.tr

3794

 

Ar. Gör. Aslı Ceren ALAÇAM AKŞİT

asli.ceren.alacam@ege.edu.tr

3159

FEN FAKÜLTESİ/

Faculty Of Science

Prof. Dr. Esin SİPAHİ

esin.sipahi@ege.edu.tr

2302

Astronomi ve Uzay Bilimleri/

Astronomy and Space Sciences

Dr. Öğr. Üyesi Dicle ZENGİN ÇAMURDAN

dicle.zengincamurdan@ege.edu.tr

2232

Biyokimya/

Biochemistry

Doç. Dr. Funda KARTAL

funda.kartal@ege.edu.tr

5487

Biyoloji/

Biology

Doç. Dr. Barış UZİLDAY

baris.uzilday@ege.edu.tr

1781

 

Araş. Gör. Side Selin Su YİRMİBEŞOĞLU

selin.yirmibesoglu@ege.edu.tr

2450

Fizik/

Physics

Dr. Öğr.Üyesi İpek ŞAHİN

ipek.sahin@ege.edu.tr

2854

İstatistik/

Statistics

Doç. Dr. Melis ZEYBEK

melis.zeybek@ege.edu.tr


2834

  Dr. Öğr. Üyesi Burcu AYTAÇOĞLU burcu.aytacoglu@ege.edu.tr 5409

Kimya/

Chemistry

Doç. Dr. Yeliz YILDIRIM

yeliz.yildirim@ege.edu.tr

2352

 

Doç. Dr. Aslı ERDEM YAYAYÜRÜK

asli.erdem@ege.edu.tr

2389

Matematik/

Mathematics

Doç. Dr. Erbil ÇETİN

erbil.cetin@ege.edu.tr

5417

 

Doç. Dr. Şerife Müge EGE

serife.muge.ege@ege.edu.tr

2317

GÜZEL SANATLAR, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ/

Faculty of Fine Arts, Design and Architecture

Öğr. Gör. Dr. Yeliz TUNA

yeliz.tuna@ege.edu.tr

1169

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ/

Nursing Faculty

Doç Dr. Ruşen ÖZTÜRK

rusen.ozturk@ege.edu.tr

rusenozturk85@hotmail.com

5620

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/

Faculty Of Economics And Administrative Sciences

Prof. Dr. Ayla Özhan DEDEOĞLU

(Fakülte Koordinatörü)

ayla.dedeoglu@ege.edu.tr

1860

İşletme/

Business Administration

Prof. Dr. Ayla Özhan DEDEOĞLU

ayla.dedeoglu@ege.edu.tr

1860

 

Arş. Gör. Özgür BABACAN

ozgur.babacan@ege.edu.tr

5254

 

Arş. Gör. Ezgi KABASAKAL

ezgi.kabasakal@ege.edu.tr

2279

 

Arş. Gör. Begüm KANAT

begum.kanat@ege.edu.tr

2279

İktisat/

Economics

Prof. Dr. A. Nazif ÇATIK

a.nazif.catik@ege.edu.tr

5288

 

Dr. Öğr. Üyesi Gül Ş. HUYUGÜZEL KIŞLA

gul.kisla@ege.edu.tr

5298

 

Dr. Öğretim Üyesi Utku AKSEKİ

utku.akseki@ege.edu.tr

1623

Uluslararası İlişkiler/

International Relations

Dr. Öğretim Üyesi Zerrin Ayşe ÖZTÜRK

zerrin.ayse.ozturk@ege.edu.tr

1951

 

Arş. Gör. Zeynep Selin BALCI

zeynep.selin.balci@ege.edu.tr

3063

 

Arş. Gör. Tülay GÜL

tulay.gul@ege.edu.tr

3063

İLETİŞİM FAKÜLTESİ /

Faculty of Communication

Prof. Dr. Zuhal Özel SAĞLAMTİMUR

zuhal.ozel@ege.edu.tr

3113722

Gazetecilik/

Journalism

Doç. Dr. Gökçen BAŞARAN İNCE

gokcen.basaran.ince@ege.edu.tr

3750

 

Doç. Dr. İlknur AYDOĞDU KARAASLAN

ilknur.karaaslan@ege.edu.tr

3754

Halkla İlişkiler ve Tanıtım/

Public Relations and Publicity

Doç. Dr. Ebru Belkıs GÜZELOĞLU

ebru.guzeloglu@ege.edu.tr


3718

 

 

 

Prof. Dr. Mine SARAN

mine.saran@ege.edu.tr


1651

 

 

Radyo-Televizyon-Sinema/

Radio Television Cinema

Doç. Dr. İlknur GÜRSES

ilknur.gurses@ege.edu.tr

3759

 

Arş. Gör. Beste ELVEREN ARI

beste.elveren@ege.edu.tr

4857

Reklamcılık/

Advertising

Doç. Dr. E. Özen OKAT ÖZDEM

ozen.okat@ege.edu.tr

3747

 

Arş. Gör. Bahadır Burak SOLAK

bahadir.burak.solak@ege.edu.tr

3717

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/

Faculty of Engineering

Prof. Dr. Bahattin TANYOLAÇ

bahattin.tanyolac@ege.edu.tr

bahattin.tanyolac@gmail.com

2750

Bilgisayar Mühendisliği/

Computer Engineering

Dr. Öğr. Üyesi Birol ÇİLOĞLUGİL

birol.ciloglugil@ege.edu.tr

5337

Biyomühendislik/

Bioengineering

Doç. Dr. Esra İMAMOĞLU

esraimamoglu@yahoo.com

5820

Deri Mühendisliği/

Leather Engineering

Doç. Dr. Ersin ÖNEM

ersin.onem@ege.edu.tr

4419-2644

Elektrik-Elektronik Mühendisliği/

Electrical and Electronics Engineering

Prof. Dr. Enver TATLICIOĞLU

enver.tatlicioglu@ege.edu.tr

1659

Gıda Mühendisliği/

Food Engineering

Doç. Dr. Özlem ESMER

ozlem.kizilirmak@ege.edu.tr

3020

 

Doç. Dr. Seher KUMCUOĞLU

seher.kumcuoglu@ege.edu.tr

3023

İnşaat Mühendisliği/

Civil Engineering

Dr. Öğr. Üyesi Devrim Ş. ERDOĞAN

devrim.ulgen@gmail.com

5168

Kimya Mühendisliği/

Chemical Engineering

Dr. Öğr. Üyesi Nihal CENGİZ

nihal.cengiz@ege.edu.tr

1489

 

Arş. Gör. Dr. Duygu OVA ÖZCAN

duygu.ova@ege.edu.tr

3061

Makine Mühendisliği/

Mechanical Engineering

Doç.Dr. Serap ÇELEN

serap.celen@ege.edu.tr

5392

Tekstil Mühendisliği/

Textile Engineering

Doç. Dr. Deniz DURAN KAYA

deniz.duran@ege.edu.tr

2772

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/

Faculty of Health Sciences

Prof. Dr. Rabia GENÇ
rabia.genc@ege.edu.tr
8321
Beslenme ve Diyetetik/
Nutrition and Dietetics
Doç. Dr. Reci MESERİ
reci.meseri@ege.edu.tr
recimeseri@yahoo.com
8360
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Physical Therapy and Rehabilitation
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZKESKİN
mehmet.ozkeskin@ege.edu.tr
8339
Odyoloji
Audiology
Dr. Öğr.Üyesi Gülce KİRAZLI
gulce.kirazli@ege.edu.tr
8356
Ebelik
Midwifery
Doç. Dr. Hafize
ÖZTÜRK CAN
hafize@med.ege.edu.tr
8320

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/

Faculty of Sport Sciences

 

   

Antrenörlük Eğitimi/

Coaching Education

Dr. Öğr. Üyesi Faik VURAL faik.vural@ege.edu.tr 1280

Beden Eğitimi ve Spor/

Physical Education and Sports

Doç. Dr. Melih BALYAN melih.balyan@ege.edu.tr 5394

Spor Yöneticiliği/

Sports Management

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç DEMİRAY

erdinc.demiray@ege.edu.tr 1288

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/

Faculty of Fisheries

Doç. Dr. Kerem BAKIR

kerem.bakir@ege.edu.tr

1718

TIP FAKÜLTESİ/

Faculty of Medicine

Prof. Dr. Sibel GÖKSEL

sibel.goksel@ege.edu.tr

4180

 

Prof. Dr. Şöhret AYDEMİR

sohret.aydemir@ege.edu.tr

2995

ZİRAAT FAKÜLTESİ/

Faculty of Agriculture

Doç. Dr. Fulsen ÖZEN

fulsen.ozen@ege.edu.tr

fulyou@gmail.com

2611

Tarım Ekonomisi/

Agricultural Economics

Doç. Dr. Özlem Karahan UYSAL

ouysal4@gmail.com

2972

 

Arş. Gör. Dr. Duygu TOSUN

duygutosun@gmail.com

4443

Tarla Bitkileri/

Field Crops

Prof. Dr. Fatma Aykut TONK

fatma.aykut@ege.edu.tr

2252

 

Arş. Gör. Özlem AKBAŞ

ozlem.akbas@ege.edu.tr

1429

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme/

Soil Science and Plant Nutrition

Arş. Gör. Onur BAYIZ

onur.bayiz@ege.edu.tr

2654

Bitki Koruma

Plant Protection

Prof. Dr. Hatice ÖZAKTAN

haticeozaktan@gmail.com

hatice.ozaktan@ege.edu.tr

1410

 

Arş. Gör. Dr. Firdevs ERSİN

fersin.96@gmail.com

firdevs.ersin@ege.edu.tr

2699

 

Arş. Gör. Nihan GÜNEŞ

nihangunes07@gmail.com

nihan.gunes@ege.edu.tr

2743

Zootekni/

Animal Science

Dr. Öğr. Üyesi Veysel BAY

veysel.bay@ege.edu.tr

1450

Bahçe Bitkileri

Horticulture

Prof. Dr. Eftal DÜZYAMAN

eftal.duzyaman@ege.edu.tr

2630

  Arş. Gör. Tunç DURDU tunc.durdu@ege.edu.tr 2621

Peyzaj Mimarlığı/

Landscape Architecture

Doç. Dr. Emine MALKOÇ TRUE

eminemalkoc@hotmail.com

2645

Süt Teknolojisi/

Dairy Technology

Doç. Dr. Oktay YERLİKAYA

oktay.yerlikaya@ege.edu.tr

2903

 

Arş. Gör. Dr. Elif ÖZER

elif.ozer@ege.edu.tr

4469

Tarımsal Yapılar ve Sulama/

Farm Structures and Irrigation

Arş. Gör. Umut SUZAN

umut.suzan@ege.edu.tr

2928/12

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh./

Agricultural Engineering and Technologies

Prof. Dr. Harun YALÇIN

harun.yalcin @ege.edu.tr

1504

 

Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK

bulent.cakmak@ege.edu.tr

1505

 

YÜKSEKOKUL/ SCHOOL

KOORDINATOR

E-MAIL ADDRESS

TELEPHONE

DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI/

Turkish Music State Conservatory

Doç. Dr. Özgen KÜÇÜKGÖKCE

ozgen.kucukgokce@ege.edu.tr

2944/159

 

Doç. Dr. Beril ÇAKMAKOĞLU

beril.cakmakoglu@ege.edu.tr

1385

MODA ve TASARIM YÜKSEKOKULU/

Faculty of Fashion and Design

Dr. Öğr. Üyesi Özlem KURTOĞLU NECEF

ozlem.kurtoglu@ege.edu.tr

7922

 

Dr. Öğr. Üyesi Sermet MİR

sermet.mir@ege.edu.tr

7904

BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU/

Bergama Vocational Training School

Dr. Öğr. Üyesi Murat TOZAN

murat.tozan@ege.edu.tr

7724

 

Öğr. Gör. Dilek ÖZTÜRK

dilek.ozturk@ege.edu.tr

7771

ALİAĞA MESLEK    YÜKSEKOKULU/

Aliağa Vocational Training School

Öğr. Gör. İlter YILMAZ

ilter.yılmaz@ege.edu.tr

7609

HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU/

Aviation Higher Vocational School

Doç. Dr. Barış YEŞİLAY

rustem.baris.yesilay@ege.edu.tr

5658

 

 

ENSTİTÜ/ Institutes

KOORDINATOR

E-MAIL ADDRESS

TELEPHONE

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/

Graduate School of Natural and Applied Sciences

 

 

 

Bilgisayar Mühendisliği/

Computer Engineering

Dr. Öğr. Üyesi Birol ÇİLOĞLUGİL

birol.ciloglugil@ege.edu.tr

5337

Biyoloji/

Biology

Doç. Dr. Barış UZİLDAY

baris.uzilday@ege.edu.tr

1781

 

Arş. Gör. Side Selin Su YİRMİBEŞOĞLU

selin.yirmibesoglu@ege.edu.tr

2450

Bahçe Bitkileri

Horticulture

Prof. Dr. Eftal DÜZYAMAN

eftal.duzyaman@ege.edu.tr

2630
  Arş. Gör. Tunç DURDU tunc.durdu@ege.edu.tr 2621

Bitki Koruma

Plant Protection

Prof. Dr. Hatice ÖZAKTAN

haticeozaktan@gmail.com

hatice.ozaktan@ege.edu.tr

1410

 

Arş. Gör. Dr. Firdevs ERSİN

fersin.96@gmail.com

firdevs.ersin@ege.edu.tr

2699

 

Arş. Gör. Nihan GÜNEŞ

nihangunes07@gmail.com

nihan.gunes@ege.edu.tr

2743

Biyomühendislik/

Bioengineering

Doç. Dr. Esra İMAMOĞLU

esraimamoglu@yahoo.com

5820

 

Arş. Gör. Sevda ALTUN

sevdambg2012@gmail.com

5838

Biyokimya/

Biochemistry

Doç. Dr. Funda KARTAL

funda.kartal@ege.edu.tr

5487

Biyoteknoloji/

Biotechnology

Doç. Dr. Esra İMAMOĞLU

esraimamoglu@yahoo.com

5820

 

Arş. Gör. Sevda ALTUN

sevdambg2012@gmail.com

5838

Çevre Bilimleri/

Environmental Sciences

Doç. Dr. Esra AKAT

esra.akat@ege.edu.tr

2413

 

Arş. Gör. Dr. S. Tuğçe DAĞLIOĞLU

tugce.daglioglu@ege.edu.tr

5385

Deri Mühendisliği/

Leather Engineering

Doç. Dr. Ersin ÖNEM

ersin.onem@ege.edu.tr

4419-2644

Elektrik-Elektronik Mühendisliği/

Electrical and Electronics Engineering

Prof. Dr. Enver TATLICIOĞLU

enver.tatlicioglu@ege.edu.tr

1659

Fizik/

Physics

Dr. Öğr.Üyesi İpek ŞAHİN

ipek.sahin@ege.edu.tr

2854

İstatistik/

Statistics

Dr. Öğr. Üyesi Burcu AYTAÇOĞLU

burcu.aytacoglu@ege.edu.tr


5409

Gıda Mühendisliği/

Food Engineering

Doç. Dr. Özlem ESMER

ozlem.kizilirmak@ege.edu.tr

3020

 

Doç. Dr. Seher KUMCUOĞLU

seher.kumcuoglu@ege.edu.tr

3023

Kimya/

Chemistry

Prof. Dr. Jale YANIK

jale.yanik@ege.edu.tr

2386

 

Doç. Dr. Yeliz YILDIRIM

yeliz.yildirim@ege.edu.tr

2352

Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi/

Seed Science and Technology

Doç. Dr. Deniz EROĞUL

denizerogul@gmail.com

2625

1971

 

Doç. Dr. Birsen ÇAKIR AYDEMİR

birsen.cakir@ege.edu.tr

2621

 

Kimya Mühendisliği/

Chemical Engineering

Dr. Öğr. Üyesi Nihal CENGİZ

nihal.cengiz@ege.edu.tr

1489

Temel İşlemler ve Termodinamik/

Unit Operations and Thermodynamics Division

Arş. Gör. Dr. Duygu OVA ÖZCAN

duygu.ova@ege.edu.tr

3061

Makine Mühendisliği/

Mechanical Engineering

Doç.Dr. Serap ÇELEN

serap.celen@ege.edu.tr

5392

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği/

Material Science and Engineering

Doç. Dr. Ayfer YURT KILÇAR

ayfer.yurt.kilcar@ege.edu.tr

3449

Matematik/

Mathematics

Doç. Dr. Erbil ÇETİN

erbil.cetin@ege.edu.tr

5417

Mekatronik Mühendisliği/

Mechatronics Engineering

Arş. Gör. Y. Müh. Devrim TÜMER

egemekatron@gmail.com

5123

Tekstil  Mühendisliği/

Textile Engineering

Doç. Dr. Deniz DURAN KAYA

deniz.duran@ege.edu.tr

2772

Peyzaj Mimarlığı/

Landscape Architecture

Doç. Dr. Emine MALKOÇ TRUE

eminemalkoc@hotmail.com

2645

Su Ürünleri Temel Bilimler/

Marine–Inland Waters Sciences and Technology

Doç. Dr. Cem AYGEN

cem.aygen@ege.edu.tr

1732

Su Ürünleri Yetiştiricilik/

Aquaculture Section

Doç. Dr. Fatih PERÇİN

fatih.percin@ege.edu.tr

1306

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolosi/

Fishing Technology and Seafood Processing Technology

Prof. Dr. Faik Ozan DÜZBASTILAR

f.ozan.duzbastilar@ege.edu.tr

7438

 

Arş. Gör. Dr. Ömer Alper ERDEM

omer.alper.erdem@ege.edu.tr

7438

Süt Teknolojisi/

Dairy Technology

Doç. Dr. Oktay YERLİKAYA

oktay.yerlikaya@ege.edu.tr

2903

 

Arş. Gör. Dr. Elif ÖZER

elif.ozer@ege.edu.tr

4469

Tabiat Tarihi/

Natural History

Dr. Öğr. Üyesi / Serdar MAYDA

serdar.mayda@ege.edu.tr

2452

Tarımsal Yapılar ve Sulama/

Farm Structures and Irrigation

Arş. Gör. Umut SUZAN

umut.suzan@ege.edu.tr

2928/12

Tarla Bitkileri/

Field Crops

Prof. Dr. Fatma Aykut TONK

fatma.aykut@ege.edu.tr

2252

 

Arş. Gör. Özlem AKBAŞ

ozlem.akbas@ege.edu.tr

1429

Tarım Ekonomisi/

Agricultural Economics

Doç. Dr. Özlem Karahan UYSAL

ouysal4@gmail.com

2972

 

Arş. Gör. Dr. Duygu TOSUN

duygutosun@gmail.com

4443

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh./

Agricultural Engineering and Technologies

Prof. Dr. Harun YALÇIN

harun.yalcin @ege.edu.tr

1504

 

Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK

bulent.cakmak@ege.edu.tr

1505

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme/

Soil Science and Plant Nutrition

Arş. Gör. Onur BAYIZ

onur.bayiz@ege.edu.tr

2654

Zootekni/

Animal Science

Dr. Öğr. Üyesi Veysel BAY

veysel.bay@ege.edu.tr

1450

İş Güvenliği/

Occupational Safety

Yrd. Doç. Dr. Canan URAZ

cananuraz68@gmail.com

canan.uraz@ege.edu.tr

1492

Biyomedikal Teknolojileri

Biomedical Technologies

Prof. Dr. Pınar KARA KADAYIFÇILAR

pinar.kara@ege.edu.tr

4130

 

 

 

 

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ Institute of Nuclear Sciences

Doç. Dr. Mutlu İÇHEDEF

mutlu.ichedef@ege.edu.tr

ichedef@yahoo.com

3458

 

Doç. Dr. Ayfer YURT KILÇAR

ayfer.yurt.kilcar@ege.edu.tr

3449

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Doç. Dr. İbrahim ŞAHİN

miharbi.sahin@hotmail.com ibrahim.sahin@ege.edu.tr

4730

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/

Graduate School of Social Sciences

Dr. Öğr. Üyesi Aytekin ERDOĞAN

aytekin.erdogan@ege.edu.tr

1860

ULUSLARARASI BİLGİSAYAR ENSTİTÜSÜ/

International Graduate School of Computing

Doç. Dr. Müge SAYIT

muge.sayit@ege.edu.tr

3230

 

Doç. Dr. Orhan DAĞDEVİREN

orhan.dagdeviren@ege.edu.tr

3235

GÜNEŞ ENERJİSİ ENSTİTÜSÜ/

Solar Energy Institute

Dr.Öğr.Üyesi Burak GÜLTEKİN

burak.gultekin@ege.edu.tr

burakgultekin@gmail.com

1244

 

Arş. Gör. Harun GÜMÜŞ

harun.gumus@ege.edu.tr

5007

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/

Institute of Health Sciences

Doç.Dr. Yelda CANDAN DÖNMEZ

yelda.candan.donmez@ege.edu.tr

5566/2499

Madde Bağımlılığı

Department of Drug Abuse

Dr. Öğr. Üyesi Umut KIRLI

umut.kirli@ege.edu.tr

1618

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ