Çerez Örnek
canlı destek

2023 PROJE DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

Başvuru sayfası sistemde 5 Şubat 2024 tarihinden itibaren aktif olacaktır. 2023 Proje Dönemi Erasmus+ Staj Hareketliliği için başvuruda bulunacak öğrencilerin, öncelikle “https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr” sayfasından yapılacaktır. Ardından E-devlet üzerinden giriş yaparak “Ege Üniversitesi 2023 Proje Dönemi Erasmus+ Staj Hareketliliği” adlı ilana erişmeleri gerekmektedir. Öğrenciler, gerekli belgelerin dijital kopyalarını 19 Şubat 2024 tarihine kadar sisteme yüklemelidirler. Belgeler Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne veya Bölüm Koordinatörlerine elden veya e-posta yoluyla iletilmeyecektir.

2023 Proje Dönemi Erasmus+ Staj Hareketliliği İlanı için tıklayınız.

2023 Proje Dönemi Türkiye Ulusal Ajansı El Kitabı için tıklayınız.

Erasmus+ Koordinatörler listesi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu için tıklayınız.

Lisans Not Dönüşüm Tablosu için tıklayınız.

Lisansüstü Not Dönüşüm Tablosu için tıklayınız.

İçerme Desteği Ek Hibe Talep Formu için tıklayınız.

Süre ve Hibe Hesaplama Aracı için tıklayınız.

Örnek Kabul Mektubu 1 için tıklayınız.

Örnek Kabul Mektubu 2 için tıklayınız.

* Staj hareketliliği asgari 60 gün olarak gerçekleştirilmelidir. 60 günlük süreye haftasonu dahildir ancak Ulusal Ajans'ın kuralına göre 12 aylık süre 360 gün üzerinden hesaplandığından parmak hesabına göre süre hesaplaması yapılmamalıdır. Asgari süre hesaplanırken, ekte yer alan "Süre ve Hibe Hesaplama Aracı" kullanılmaldır. Bu excelde "Start ve End Date" kısımlarına staj yapılması planlanan başlangıç ve bitiş günleri girilerek toplam staj günleri "Total granted days" satırından görülebilir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ