canlı destek

İngiltere-Brexit Süreci ve Birleşik Krallık ile Erasmus Durumu

31 Ocak 2020 itibariyle Birleşik Krallığın Avrupa Birliği üyeliğinden çıkışı (Brexit) gerçekleşmiş; yapılan Anlaşma, 2014-2020 döneminin sonuna kadar Birleşik Krallığın Erasmus+’a katılımının devamını öngörmüştür. Bu çerçevede; Birleşik Krallık ülkeleri ile faaliyetler 2020 Teklif Çağrısı projelerinin sonuna kadar (halen yürütülmekte olan 2018 ve 2019 projeleri ile başvuru aşamasında olan 2020 projelerinin süreleri boyunca) devam etmektedir. Diğer bir deyişle, Brexit sonrası Birleşik Krallık Avrupa Birliği’nden çıksa da 31 Mayıs 2022 tarihine kadar Erasmus+ kapsamında olmaya devam edecektir. O tarihten önce yapılacak hareketlilikler geçerli olacaktır.

Brexit sonrası Erasmus+ yararlanıcılarının durumu hakkında bilgiler güncellenerek aşağıdaki bağlantıda yayınlanmaktadır.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_en


 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ